Informace pro rodiče a žáky 2. stupně ZŠ k zahájení vzdělávacích aktivit

Vážení rodiče, milí žáci, v níže uvedených dokumentech najdete podrobné informace o možnosti přihlásit se ke vzdělávacím aktivitám organizovanými naší školou. Pokud tuto možnost využijete, je nutné, abyste se s níže uvedenými dokumenty seznámili a přihlásili své dítě prostřednictvím odkazu na přihlášku, který je umístěn v dokumentu níže (Informace…). Výuka bude probíhat pouze 2 dny v týdnu.

Informace k závěrečnému hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci, zveřejňujeme informace k závěrečnému hodnocení výsledků vzdělávaní žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020, které se řídí novou vyhláškou č. 211/2020 Sb. (ke stažení níže). Rovněž zveřejňujeme závazný doporučený postup k závěrečnému hodnocení výsledků vzdělávání žáků, který vychází z metodiky MŠMT ČR – „POSTUP PŘI HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“.

Informace pro rodiče a žáky 1. stupně ZŠ a přípravné třídy k zahájení vzdělávacích aktivit

Vážení rodiče, milí žáci, v níže uvedených dokumentech najdete podrobné informace o možnosti přihlásit se ke vzdělávacím aktivitám organizovanými naší školou. Pokud tuto možnost využijete, je nutné, abyste se s níže uvedenými dokumenty seznámili a přihlásili své dítě prostřednictvím odkazu na přihlášku, který je umístěn v dokumentu níže (Informace…).

Informace pro rodiče a žáky 9. ročníku ZŠ k zahájení přípravy k jednotným přijímacím zkouškám na střední školy

Vážení rodiče, milí žáci, v níže uvedených dokumentech najdete podrobné informace o možnosti přihlásit se ke vzdělávacím aktivitám k přijímacím zkouškám na střední školy. Je nutné, abyste se s níže uvedenými dokumenty seznámili a přihlásili své dítě prostřednictvím odkazu na přihlášku.