Informace pro rodiče a žáky 2. stupně ZŠ k zahájení vzdělávacích aktivit

Vážení rodiče, milí žáci, v níže uvedených dokumentech najdete podrobné informace o možnosti přihlásit se ke vzdělávacím aktivitám organizovanými naší školou. Pokud tuto možnost využijete, je nutné, abyste se s níže uvedenými dokumenty seznámili a přihlásili své dítě prostřednictvím odkazu na přihlášku, který je umístěn v dokumentu níže (Informace…). Výuka bude probíhat pouze 2 dny v týdnu.

Informace k závěrečnému hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci, zveřejňujeme informace k závěrečnému hodnocení výsledků vzdělávaní žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020, které se řídí novou vyhláškou č. 211/2020 Sb. (ke stažení níže). Rovněž zveřejňujeme závazný doporučený postup k závěrečnému hodnocení výsledků vzdělávání žáků, který vychází z metodiky MŠMT ČR – „POSTUP PŘI HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“.

Informace pro rodiče a žáky 1. stupně ZŠ a přípravné třídy k zahájení vzdělávacích aktivit

Vážení rodiče, milí žáci, v níže uvedených dokumentech najdete podrobné informace o možnosti přihlásit se ke vzdělávacím aktivitám organizovanými naší školou. Pokud tuto možnost využijete, je nutné, abyste se s níže uvedenými dokumenty seznámili a přihlásili své dítě prostřednictvím odkazu na přihlášku, který je umístěn v dokumentu níže (Informace…).

Informace pro rodiče a žáky 9. ročníku ZŠ k zahájení přípravy k jednotným přijímacím zkouškám na střední školy

Vážení rodiče, milí žáci, v níže uvedených dokumentech najdete podrobné informace o možnosti přihlásit se ke vzdělávacím aktivitám k přijímacím zkouškám na střední školy. Je nutné, abyste se s níže uvedenými dokumenty seznámili a přihlásili své dítě prostřednictvím odkazu na přihlášku.

Zápisy k základnímu vzdělávání a ke vzdělávání v přípravné třídě ZŠ pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, letošní zápisy k základnímu vzdělávání proběhnou v termínu dle zákona od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020, ovšem ve zcela odlišném režimu než jsme byli zvyklí. Proběhne pouze formální část zápisů elektronicky, motivační část s dětmi bude k naší lítosti zrušena.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona, stanovuje ředitel školy na dobu 27. – 30. dubna 2020.

Letos zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 (do 31. 8. 2020 musí dítě dovršit šesti let) a děti již zapsané, kterým byl udělen odklad školní docházky (i přípravná třída). Dítě lze zapsat do běžné třídy ZŠ, logopedické třídy ZŠ, speciální třídy ZŠ a přípravné třídy ZŠ.

Přihlašovat dítě k zápisu můžete po dobu 1. – 30. dubna 2020 pomocí elektronické přihlášky, kterou můžete vyplnit níže v odkazu. Žádáme o doplnění všech požadovaných údajů v přihlášce, která bude po ověření veškerých údajů školou evidována jako žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, žádost o odklad povinné školní docházky nebo žádost o přijetí do přípravné třídy základní školy.

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU

Po odeslání přihlášky Vám informační systém doručí potvrzení přijetí přihlášky do uvedeného emailu s možností následného tisku. Přihlášku vytiskne škola a pozve Vás osobně k ověření všech poskytnutých údajů. Konkrétně Vás telefonicky osloví naše administrativní pracovnice a domluví si s Vámi termín ověření údajů ve škole v době od 27. 4. 2020 do 30. 4. 2020 a následně nejpozději do 5 dnů od ukončení zápisu. K ověření postačí přítomnost jednoho ze zákonných zástupců dítěte, kterého vyberete ve formuláři přihlášky. Pokud vlastníte datovou schránku nebo elektronický podpis, lze odeslat ověření údajů i elektronicky odesláním naskenované přihlášky. K ověření údajů budete potřebovat rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

V případě dotazů kontaktujte pověřené osoby na tel. 558 358 231 nebo 725 703 775, na emailu administrativa@zsjablunkov.cz. ID datové schránky: rabegpi.