Karneval školní družiny

Ve středu 22. února 2017 pořádá naše družinka v prostorách tělocvičen tradiční dětský karneval, který proběhne od 13.00 hod do 16.00 hod. Vstup pro žáky školy je pouze v maskách. Srdečně zveme i rodiče. Během karnevalu vás čeká zajímavý program, bohatá tombola a občerstvení v bufetu. Přijďte se podívat, rádi vás uvidíme. Rodičům, kteří poskytnou dárečky do tomboly moc děkujeme!!!

Změna vnitřního řádu školní družiny

Vážení rodiče, na základě poptávky ze strany rodičů bude školní družina od 1. 2. 2017 v provozu již od 6:15 hod. Provoz je zatím ve zkušební době. V případě nedostatku žáků v ranních hodinách v ŠD bude provozní doba zpětně upravena.

PF 2017

Žáci a zaměstnanci školy přejí všem šťastné a klidné prožití vánočních svátků a v novém roce 2017 pevné zdravím a osobní spokojenost.PF 2017

Členská schůze SRPŠ

Vážení rodiče, výbor SRPŠ vás srdečně zve na výroční členskou schůzi Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Jablunkov, která proběhne v pondělí 21. 11. 2016 v 15.30 hod ve školní jídelně. Hlavním bodem programu schůze bude schválení rozpočtu na rok 2017, dále se dozvíte informace o čerpání rozpočtu 2016, informace ze školy,aj.

Třídní schůzky 6. tříd

Vážení rodiče žáků 6. tříd, srdečně vás zveme na třídní schůzky, které proběhnou v pondělí 26. 9. 2016 v 15.00 hod v multimediální učebně 2. stupně ZŠ (1. patro vlevo).

Program:

  1. Společná část – seznámení s hodnocením žáků dle školního řádu, informace k přechodu žáka na 2. stupeň ZŠ.
  2. Po třídách – pod vedením třídního učitele.

Výuka náboženství ve školním roce 2016/2017

Od pondělí 12. 9. 2016 se zahajuje výuka náboženství (římsko – katolické i evangelické). Žáci obdrželi od vyučujícího přihlášky. Prosím všechny rodiče, kteří mají zájem o výuku svého dítěte, aby odevzdali přihlášku nejpozději v pondělí 12. 9. 2016.

Sportovní den 2016

V pátek 9. 9. 2016 se žáci 2. stupně naší školy zúčastní sportovního dne a budou zápolit ve sportovní disciplíně, kterou si zvolili. Výuka bude ukončena ve 12.50 hod.

Informace k zahájení školního roku 2016/2017

Vážení rodiče, milí žáci, po nepříliš slunečných prázdninách se opět sejdeme ve škole, abychom společně pracovali v novém školním roce. Všichni žáci, kromě prvňáčků, zahájí školní rok tradičně 1. září 2016 v 7.50 hod a ukončí výuku v 9.30 hod.

Pouze žáci 6. ročníku se po ukončení výuky seznámí se svými novými učiteli na 2. stupni ve školní jídelně v 10.00 hod. Po ukončení odcházejí rovněž domů. 1. září školní jídelna pro žáky nevaří.

Na naše prvňáčky s rodiči či prarodiči se budeme těšit na slavnostním zahájení ve školní jídelně rovněž 1. září 2016 v 8.00 hod. Zde si děti s rodiči převezmou paní učitelky a strávíte společně 1. školní den ve třídě. Tento den mohou rodiče přihlásit své dítě do školní družiny a zajistit obědy ve školní jídelně.

2. září bude probíhat výuka již dle školního řádu, 1. stupeň ukončí výuku v 11.30 hod, 2. stupeň v 12.25 hod. Tento den již bude v provozu i školní družina.