Den otevřených dveří ZŠ Jablunkov – oslava 100. výročí založení Československa

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás pozvali na Den otevřených dveří naší Základní školy na ulici Lesní, který se uskuteční 26. 10. 2018, u příležitosti 100. výročí Dne vzniku samostatného československého státu. Připravili jsme pro Vás a vaše ratolesti zábavné dopoledne nabité hrami, soutěžemi a kvízy. Přijďte si s námi zasoutěžit, pobavit se a prohlédnout si prostory naší školy. Začátek akce v 8:00, předpokládaný konec 12:00.

Těšíme se na Vás!                                                                 Kolektiv pedagogů ZŠ Jablunkov

D:Inetpubwebs2203 webwww/wp content/uploads/2018/10/plakatek1

Informace k zahájení školního roku 2018/2019

Vážení rodiče, milí žáci,

již se nám uzavírá čas letních prázdnin, tzn., že nový školní rok (organizaci najdete v menu) klepe na dveře. Další období vyučování začíná v pondělí 3. září 2018 v 7.50 hod. Škola se otevírá v 7.30 hod, jak je již naší tradicí. Naše prvňáčky s rodiči budeme očekávat ve školní jídelně v přízemí budovy a slavnostní přivítání zahájíme v 8.00 hod. Rodiče s prvňáčky vstupují do školy hlavním vchodem, který bude otevřený, ostatní žáci určenými vchody do šaten. Ukončení výuky žáků 1. stupně bude v pondělí 3. 9. 2018 v 9.30 hod a žáci odcházejí domů, jelikož školní jídelna ani školní družina nejsou 1. školní den v provozu. Během 1. školního dne si rodiče mohou zajistit přihlášení dětí do školní družiny a ke školnímu stravování v jídelně. Od úterý 4. 9. 2018 bude školní družina v provozu dle vnitřního řádu ŠD. Další informace pro žáky 1. stupně a speciálních tříd k vyučování od úterý 4. 9. do pátku 7. 9. 2018:

Třídnické práce, projekt třídní řád, seznámení s elektronickým informačním systémem školy (4. a 5. ročník)

  1. roč. – 7,50 – 11,10 hod, následuje oběd
  2. – 5. roč. – 7,50 – 11,30 hod, následuje oběd

Speciální třídy – 7,50 – 11,30, následuje oběd

Od 10. 9. 2018 – výuka podle rozvrhu, který v odkazu elektronický informační systém.

Žáci 2. stupně v pondělí 3. 9. 2018 zahajují výuku rovněž v 7.50 hod. Výuka bude ukončena v 9.30 hod s výjimkou žáků 6. ročníku, kteří zůstávají ve škole do 10.30 hod z důvodu seznámení s učiteli 2. stupně a pravidly chování ve školní jídelně. Ráno budou čekat naše nové šesťáky v šatně jejich třídní učitelé a odvedou je do tříd. Další informace pro žáky 2. stupně:

Třídnické práce, projekt třídní řád, sportovní den, bowling se SRPŠ, seznámení s elektronickým informačním systémem školy

4. 9. – 7. 9. 2018:         6. a 7. ročník: 7,50 – 12,30 hod, následuje oběd
8. a 9. ročník: 7,50 – 12,15 hod, následuje oběd

 

Od 10. 9. 2018 – výuka podle rozvrhu, který v odkazu elektronický informační systém.

Přejeme všem úspěšný vstup do nového školního roku.

Mimořádné ředitelské volno

Ředitel Základní školy Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace vyhlašuje na středu 30. 5. 2018 mimořádné ředitelské volno z důvodu pohřbu zaměstnance školy p. učitelky Věry Sikorové. Děkujeme za pochopení.

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ školního roku 2018/2019

Vážení rodiče, milé děti, srdečně vás zveme k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání na naší škole školního roku 2018/2019. Zápis proběhne ve dnech 5. a 6. dubna 2018 od 13.00 hod do 16.00 hod v budově ZŠ Jablunkov, pavilon E – 1. stupeň, 1. patro. V rámci zápisu můžete přihlásit děti do běžných i speciálních tříd (logopedická, aj.) Další informace najdete v příloze níže.

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ 2018/2019

Informace pro rodiče k zápisům dětí do 1. ročníku ZV včetně kritérií pro přijímání

Ředitelské volno pro žáky 2. stupně ZŠ

V pátek 23. 3. 2018 ředitel ZŠ vyhlašuje pro žáky 2. stupně ZŠ ředitelské volno z důvodu dalšího vzdělávání všech učitelů 2. stupně ZŠ. Tento den žáci 2. stupně ZŠ nejdou do školy. Výuka žáků 1. stupně a speciálních tříd probíhá dle rozvrhu. Školní družina je v provozu beze změn.