Informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků na střední školy

Vážení rodiče,
srdečně vás zveme na informační schůzku k přijímacímu řízení na střední školy. Schůzka proběhne ve čtvrtek 31. 1. 2019 v 15.30 hod v multimediální učebně, 1. patro vlevo budovy 2. stupně ZŠ. Výchovný poradce vás seznámí se všemi náležitostmi ohledně příjetí vašeho dítěte na střední školu. Na schůzce rovněž obdržíte oproti podpisu zápisový lístek, který je nutný odevzdat na příslušnou střední školu po přijetí. Další informace ohledně přijímacího řízení najdete na webových stránkách školy v odkazu „Školní poradenské pracoviště“. Těšíme se na vás a přejeme úspěšnou volbu.

Pavel Kantor, ředitel školy

Ples SRPŠ při ZŠ Jablunkov

V sobotu 9. února 2019 vás srdečně zveme na tradiční ples našeho spolku rodičů a přátel školy, který proběhne v Kulturním domě na Písečné od 19.00 hod. Místenky v ceně 300,- Kč za osobu můžete zakoupit v prodejně Lihoviny Kadlubiec na náměstí v Jablunkově od 27. 12. 2018. Další informace najdete na pozvánce. Neváhejte a kupte si místenky včas, jelikož počet míst v sále je omezen. Těšíme se na společnou zábavu.

Výbor SRPŠ při ZŠ Jablunkov

D:\Inetpub\webs\2203 web\www/wp content/uploads/2018/12/pozvanka na ples srps pri zs jablunkov 2019

Ředitelské volno – 3.- 4.1. 2019

Ředitel Základní školy Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace vyhlašuje na dny 3. 1. a 4. 1. 2019 ředitelské volno z provozních důvodů. V průběhu ředitelského volna bude provoz školní družiny přerušen.

Třídní schůzky a výroční členská schůze spolku SRPŠ při ZŠ Jablunkov

Ve čtvrtek 22. 11. 2018 v 16.00 hod se konají tradiční třídní schůzky pro rodiče a žáky školy v kmenových učebnách žáků. Třídní schůzky budou ukončeny v 18.00 hod.. Před třídními schůzkami proběhne ve školní jídelně Jablunkov výroční členská schůze, jejíž začátek je stanoven na 15.15 hod. Srdečně vás zveme.

Vedení školy a spolku rodičů

Den otevřených dveří – oslava 100. výročí založení ČSR

Dne 26. 10. 2018 proběhly oslavy 100. výročí založení Československé republiky i na Základní škole v Jablunkově. Slavilo se zábavou, hrou, učením i opakováním již naučeného. Slavnostní den byl zahájen českou hymnou a rozhlasovou relací. Celé dopoledne byly dveře naší školy dokořán, po chodbách se to hemžilo dětmi i rodiči. Žáci byli rozděleni do 30-ti skupin napříč ročníky. Společně s kapitánem tvořili tým, který měl svůj název, bojový pokřik a často i maskota. O body se bojovalo na 30-ti stanovištích pod vedením pedagogických pracovníků. Velmi rádi jsme ve škole přivítali rodiče, kteří týmu svých dětí pomáhali v řešení ne vždy snadných úkolů a už jen svou přítomností přinášeli skupině důležité body. Náš obdiv patří i rodičům, kteří ač přítomni nebyli, celou akci podpořili napečením dobrot pro neúnavné soutěžící. Den utekl jako voda, ze spokojených úsměvů dětí, rodičů i pedagogů soudíme, že jsme slavili se zápalem i důstojností, které tomuto výročí jistě náleží.

Den otevřených dveří ZŠ Jablunkov – oslava 100. výročí založení Československa

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás pozvali na Den otevřených dveří naší Základní školy na ulici Lesní, který se uskuteční 26. 10. 2018, u příležitosti 100. výročí Dne vzniku samostatného československého státu. Připravili jsme pro Vás a vaše ratolesti zábavné dopoledne nabité hrami, soutěžemi a kvízy. Přijďte si s námi zasoutěžit, pobavit se a prohlédnout si prostory naší školy. Začátek akce v 8:00, předpokládaný konec 12:00.

Těšíme se na Vás!                                                                 Kolektiv pedagogů ZŠ Jablunkov

D:Inetpubwebs2203 webwww/wp content/uploads/2018/10/plakatek1

Informace k zahájení školního roku 2018/2019

Vážení rodiče, milí žáci,

již se nám uzavírá čas letních prázdnin, tzn., že nový školní rok (organizaci najdete v menu) klepe na dveře. Další období vyučování začíná v pondělí 3. září 2018 v 7.50 hod. Škola se otevírá v 7.30 hod, jak je již naší tradicí. Naše prvňáčky s rodiči budeme očekávat ve školní jídelně v přízemí budovy a slavnostní přivítání zahájíme v 8.00 hod. Rodiče s prvňáčky vstupují do školy hlavním vchodem, který bude otevřený, ostatní žáci určenými vchody do šaten. Ukončení výuky žáků 1. stupně bude v pondělí 3. 9. 2018 v 9.30 hod a žáci odcházejí domů, jelikož školní jídelna ani školní družina nejsou 1. školní den v provozu. Během 1. školního dne si rodiče mohou zajistit přihlášení dětí do školní družiny a ke školnímu stravování v jídelně. Od úterý 4. 9. 2018 bude školní družina v provozu dle vnitřního řádu ŠD. Další informace pro žáky 1. stupně a speciálních tříd k vyučování od úterý 4. 9. do pátku 7. 9. 2018:

Třídnické práce, projekt třídní řád, seznámení s elektronickým informačním systémem školy (4. a 5. ročník)

  1. roč. – 7,50 – 11,10 hod, následuje oběd
  2. – 5. roč. – 7,50 – 11,30 hod, následuje oběd

Speciální třídy – 7,50 – 11,30, následuje oběd

Od 10. 9. 2018 – výuka podle rozvrhu, který v odkazu elektronický informační systém.

Žáci 2. stupně v pondělí 3. 9. 2018 zahajují výuku rovněž v 7.50 hod. Výuka bude ukončena v 9.30 hod s výjimkou žáků 6. ročníku, kteří zůstávají ve škole do 10.30 hod z důvodu seznámení s učiteli 2. stupně a pravidly chování ve školní jídelně. Ráno budou čekat naše nové šesťáky v šatně jejich třídní učitelé a odvedou je do tříd. Další informace pro žáky 2. stupně:

Třídnické práce, projekt třídní řád, sportovní den, bowling se SRPŠ, seznámení s elektronickým informačním systémem školy

4. 9. – 7. 9. 2018:         6. a 7. ročník: 7,50 – 12,30 hod, následuje oběd
8. a 9. ročník: 7,50 – 12,15 hod, následuje oběd

 

Od 10. 9. 2018 – výuka podle rozvrhu, který v odkazu elektronický informační systém.

Přejeme všem úspěšný vstup do nového školního roku.

Mimořádné ředitelské volno

Ředitel Základní školy Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace vyhlašuje na středu 30. 5. 2018 mimořádné ředitelské volno z důvodu pohřbu zaměstnance školy p. učitelky Věry Sikorové. Děkujeme za pochopení.