Akce Kuře opět tady!!! 21. – 25. 3. 2016

Již desátým rokem žáci a zaměstnanci školy pomáhají nadaci Pomozte dětem vybírat příspěvky dobrovolných dárců v našem městě Jablunkově. A jelikož během minulých devíti ročníků se podařilo odeslat na pomoc dětem, které to nejvíce potřebují, částku 265 539,- Kč, chceme v této dobročinné akci pokračovat. Kdybyste byli štědří jako v minulých letech, rádi bychom naší sbírkou dosáhli na částku 300 000 Kč. Každá koruna pomáhá!!!!!

Peníze ze sbírky jsou určené pro děti a mladé lidi, kteří

  • nemají více než 18 let
  • nemají rodinu, žijí v dětských domovech
  • žijí v náhradních rodinách, vesničkách SOS
  • jsou týraní a zneužívaní
  • jsou vozíčkáři, nevidomí, tělesně i duševně postižení.

Plakát Kuře 2016D:Inetpubwebs2203 webwww/wp content/uploads/2016/03/kure

Týden s rodilými mluvčími na ZŠ Jablunkov

Příští týden 29. 2. – 4. 3. 2016  proběhne na naší škole týden s rodilými mluvčími. V angličtině nás navštíví Jody Hamilton původem z Anglie, v ruštině paní Marie Szkanderová původem z Ukrajiny a v jazyce německém paní Naďa Krell, která v Německu žila dlouhou dobu. Zároveň chceme pozvat všechny rodiče k účasti ve výuce během pondělí 29.2. Angličtinu bude Jody vyučovat po celý den kromě 5VH, němčinu můžete navštívit během 3. – 5. VH a ruštinu si můžete poslechnout ve 4. a 5. vh. Za podporu této akce děkujeme paní Nadě Krell a pánům Jaroslavovi Zowadovi, Luboši Čmielovi, Petru Sekulovi a Josefu Wilczkovi, všichni z Jablunkova.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 2016/2017

Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán rozhodla podle ustanovení § 46 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád o přijetí žáků k základnímu vzdělávání v 1. ročníku školního roku 2016/2017 a zveřejňuje toto rozhodnutí.

Oznámení o přijetí žáků k základnímu vzdělávání 2016/2017

Zápisy do 1. tříd školního roku 2016/2017

Vážení rodiče, srdečně vás zveme k zápisu vašeho dítěte do 1. ročníku školního roku 2016/2017, které se konají ve čtvrtek 21. ledna 2016 a v pátek 22. ledna 2016 od 13.00 hod do 16.00 hod v budově 1. stupně ZŠ Jablunkov. Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010, starší děti s odkladem a mladší děti narozené 1. 9. 2010 – 31. 8. 2011 (nadané). Nezapomeňte s sebou vzít rodný list dítěte.

Pozvánka zápisy ZŠ Jablunkov 2016

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, srdečně vás zveme na 1. informační schůzku, která se proběhne ve středu 13. 1. 2015 v 15.30 hod v budově 2. stupně ZŠ, multimediální učebna. Na schůzce vám poskytneme informace ohledně zápisu do 1. ročníku školního roku 2016/2017 a další užitečné informace ke vzdělávacímu programu, školním potřebám, aj. Těšíme se na setkání s vámi.