Mimořádné ředitelské volno

Ředitel Základní školy Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace vyhlašuje na středu 30. 5. 2018 mimořádné ředitelské volno z důvodu pohřbu zaměstnance školy p. učitelky Věry Sikorové. Děkujeme za pochopení.

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ školního roku 2018/2019

Vážení rodiče, milé děti, srdečně vás zveme k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání na naší škole školního roku 2018/2019. Zápis proběhne ve dnech 5. a 6. dubna 2018 od 13.00 hod do 16.00 hod v budově ZŠ Jablunkov, pavilon E – 1. stupeň, 1. patro. V rámci zápisu můžete přihlásit děti do běžných i speciálních tříd (logopedická, aj.) Další informace najdete v příloze níže.

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ 2018/2019

Informace pro rodiče k zápisům dětí do 1. ročníku ZV včetně kritérií pro přijímání

Ředitelské volno pro žáky 2. stupně ZŠ

V pátek 23. 3. 2018 ředitel ZŠ vyhlašuje pro žáky 2. stupně ZŠ ředitelské volno z důvodu dalšího vzdělávání všech učitelů 2. stupně ZŠ. Tento den žáci 2. stupně ZŠ nejdou do školy. Výuka žáků 1. stupně a speciálních tříd probíhá dle rozvrhu. Školní družina je v provozu beze změn.