Mimořádné ředitelské volno

Ředitel Základní školy Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace vyhlašuje na středu 30. 5. 2018 mimořádné ředitelské volno z důvodu pohřbu zaměstnance školy p. učitelky Věry Sikorové. Děkujeme za pochopení.

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ školního roku 2018/2019

Vážení rodiče, milé děti, srdečně vás zveme k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání na naší škole školního roku 2018/2019. Zápis proběhne ve dnech 5. a 6. dubna 2018 od 13.00 hod do 16.00 hod v budově ZŠ Jablunkov, pavilon E – 1. stupeň, 1. patro. V rámci zápisu můžete přihlásit děti do běžných i speciálních tříd (logopedická, aj.) Další informace najdete v příloze níže.

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ 2018/2019

Informace pro rodiče k zápisům dětí do 1. ročníku ZV včetně kritérií pro přijímání

Ředitelské volno pro žáky 2. stupně ZŠ

V pátek 23. 3. 2018 ředitel ZŠ vyhlašuje pro žáky 2. stupně ZŠ ředitelské volno z důvodu dalšího vzdělávání všech učitelů 2. stupně ZŠ. Tento den žáci 2. stupně ZŠ nejdou do školy. Výuka žáků 1. stupně a speciálních tříd probíhá dle rozvrhu. Školní družina je v provozu beze změn.

Informace školy k provozu po dobu uzavření školní jídelny

Informace školy k provozu v následujících dnech
Z důvodů provozně – hygienických bude v úterý 23.1.2018 Školní jídelna Jablunkov, Lesní 190, nadále uzavřena. Od středy bude provoz zajišťován pro školy a školská zařízení náhradními zaměstnanci. Bližší informace o provozu ŠJ budou postupně doplňovány na: www.jidelnajablunkov.cz
Z důvodu uzavření ŠJ, bude v úterý 23. 1. 2018 zrušen provoz odpolední družiny a všech zájmových kroužků, od středy družina bude fungovat beze změn.
Výuka dětí 1. stupně, speciálních tříd bude v úterý beze změn dle rozvrhu, kromě 9. C, kde bude zrušena odpolední výuka.
Žáci na 2. stupni se budou vyučovat v 6. a 7. ročníku beze změny – do 13.20, v 8. a 9. ročníku bude zrušena výuka 7. a 8. hodinu, tzn. výuka jim končí po 5. vyučovací hodině – 12.25 h. Od středy výuka probíhá bez změn, včetně odpoledních zájmových aktivit.