Vedení školy:
ředitel Mgr. PAVEL KANTOR pavel.kantor@zsjablunkov.cz 606 785 914
zástupce ředitele 2.stupeň Mgr. MAGDA KLUZOVÁ magda.kluzova@zsjablunkov.cz 725 493 100
zástupce ředitele 1.stupeň a spec. třídy Mgr. LENKA KRENŽELOKOVÁ lenka.krenzelokova@zsjablunkov.cz 725 493 099
vedoucí vychovatel Mgr. EVA GAWLASOVÁ eva.gawlasova@zsjablunkov.cz 725 493 098
výchovný poradce Mgr. PAVLÍNA SZMEKOVÁ pavlina.szmekova@zsjablunkov.cz
speciální pedagog Mgr. VĚRA TROMBIKOVÁ vera.trombikova@zsjablunkov.cz
školník – správce budov TOMÁŠ KADLUBIEC tomas.kadlubiec@zsjablunkov.cz 725 569 652
ekonom Ing. SOŇA DOBEŠOVÁ ekonom@zsjablunkov.cz
personalista, hospodář LUCIE RYLKOVÁ sekretariat@zsjablunkov.cz

Kontaktovat zaměstnance školy pomocí online formuláře

Učitelé 1.stupně:
učitel Mgr. IVA ČEČOTKOVÁ iva.cecotkova@zsjablunkov.cz
učitel Mgr. MARLENE HOLEKSOVÁ marlene.holeksova@zsjablunkov.cz
učitel Mgr. TAŤÁNA FILIPČÍKOVÁ tatana.filipcikova@zsjablunkov.cz
učitel Mgr. LIBUŠE KALETOVÁ libuse.kaletova@zsjablunkov.cz
učitel Mgr. ZUZANA KARPECKÁ zuzana.karpecka@zsjablunkov.cz
učitel Mgr. PAVLÍNA KLUSOVÁ pavlina.klusova@zsjablunkov.cz
učitel Mgr. GABRIELA KLUZOVÁ gabriela.kluzova@zsjablunkov.cz
učitel Mgr. RENATA KWACZKOVÁ renata.kwaczkova@zsjablunkov.cz
učitel Mgr. EVA LYSKOVÁ eva.lyskova@zsjablunkov.cz
učitel Mgr. EDITA LYSKOVÁ edita.lyskova@zsjablunkov.cz
učitel Mgr. MIROSLAVA ČMIELOVÁ miroslava.cmielova@zsjablunkov.cz
učitel Mgr. ANNA TACINOVÁ anna.tacinova@zsjablunkov.cz
asistent ped. MARCELA ĆMIELOVÁ marcela.cmielova@zsjablunkov.cz
asistent ped. ANDREA FRANKOVÁ andrea.frankova@zsjablunkov.cz
asistent ped.  Bc. IVETA TROMBIKOVÁ iveta.trombikova@zsjablunkov.cz
náboženství Mgr. PETRA G. KLIMKOVÁ petra.klimkova@zsjablunkov.cz
náboženství  P. Mgr. DOBROMIL ZIFČÁK
náboženství HANA MARTÝNKOVÁ

Kontaktovat zaměstnance školy pomocí online formuláře

Učitelé speciálních tříd:
učitel Mgr. KARINA SIKOROVÁ karina.sikorova@zsjablunkov.cz
učitel Mgr. MARIE SIKOROVÁ marie.sikorova@zsjablunkov.cz
učitel Mgr. TOMÁŠ STRYCZEK tomas.stryczek@zsjablunkov.cz
učitel Mgr. PAVLÍNA SZKANDEROVÁ pavlina.szkanderova@zsjablunkov.cz
učitel Mgr. ANNA WOWROVÁ anna.wowrova@zsjablunkov.cz
učitel KRISTÝNA MAŇÁSKOVÁ kristyna.manaskova@zsjablunkov.cz
asistent ped. IVETA HLADKÁ iveta.hladka@zsjablunkov.cz
asistent ped. Bc. ANNA BAZGIEROVÁ anna.bazgierova@zsjablunkov.cz
asistent ped. ANDREA KLUSOVÁ andrea.klusova@zsjablunkov.cz
asistent ped. KAROLÍNA PANÝRKOVÁ karolina.panyrkova@zsjablunkov.cz
asistent ped. PETRA PIŠTEKOVÁ petra.pistekova@zsjablunkov.cz
asistent ped. Bc. VERONIKA KŘOKOVÁ veronika.krokova@zsjablunkov.cz
asistent ped. Bc. SIMONA TORÁČOVÁ simona.toracova@zsjablunkov.cz
náboženství Mgr. PETRA G. KLIMKOVÁ

Kontaktovat zaměstnance školy pomocí online formuláře

Učitelé 2.stupně:
učitel Ing. HANA BĚLOVSKÁ hana.belovska@zsjablunkov.cz
učitel Mgr. VĚRA BYRTUSOVÁ vera.byrtusova@zsjablunkov.cz
učitel Ing. ROMANA DRONGOVÁ romana.drongova@zsjablunkov.cz
učitel Mgr. JANA HAMROZIOVÁ jana.hamroziova@zsjablunkov.cz
učitel Mgr. KATEŘINA CHRASCINOVÁ katerina.chrascinova@zsjablunkov.cz
učitel Ing. MIROSLAVA  KADLUBCOVÁ miroslava.kadlubcova@zsjablunkov.cz
učitel Mgr. HANA KANTOROVÁ hana.kantorova@zsjablunkov.cz
učitel Mgr. ALENA KLUSOVÁ alena.klusova@zsjablunkov.cz
učitel Mgr. BLANKA KOWOLOWSKA blanka.kowolowska@zsjablunkov.cz
učitel Mgr. TEREZA LABAJOVÁ tereza.labajova@zsjablunkov.cz
učitel Mgr. ALENA MADĚROVÁ alena.maderova@zsjablunkov.cz
učitel Mgr. VERONIKA PERÁČKOVÁ veronika.perackova@zsjablunkov.cz
učitel Mgr. RENÉ PILCH rene.pilch@zsjablunkov.cz
učitel Mgr. PAVLÍNA PYSZKOVÁ pavlina.pyszkova@zsjablunkov.cz
učitel Mgr. JANA SAGITARIOVÁ jana.sagitariova@zsjablunkov.cz
učitel Mgr. VLASTA SIKOROVÁ vlasta.sikorova@zsjablunkov.cz
učitel Mgr. TOMÁŠ STRYCZEK tomas.stryczek@zsjablunkov.cz
učitel Mgr. PAVLÍNA SZMEKOVÁ pavlina.szmekova@zsjablunkov.cz
učitel Mgr. ONDŘEJ VRZAL ondrej.vrzal@zsjablunkov.cz
učitel Mgr. KARIN WALACHOVÁ karin.walachova@zsjablunkov.cz
asistent ped. DOROTA BOSNYAKOVÁ dorota.bosnyakova@zsjablunkov.cz
asistent ped. PETRA BOJKOVÁ petra.bojkova@zsjablunkov.cz
asistent ped. Bc. SYLVIE NIESLANIKOVÁ sylvie.nieslanikova@zsjablunkov.cz
náboženství P. Mgr. DOBROMIL ZIFČÁK
náboženství Mgr. PETRA G. KLIMKOVÁ
náboženství HANA MARTÝNKOVÁ

Kontaktovat zaměstnance školy pomocí online formuláře

Školní družina:
vedoucí vychovatel Mgr. EVA GAWLASOVÁ eva.gawlasova@zsjablunkov.cz
vychovatel ANDREA FRANKOVÁ andrea.frankova@zsjablunkov.cz
vychovatel DANUŠE JOSKOVÁ danuse.joskova@zsjablunkov.cz
vychovatel DANA MRUZKOVÁ dana.mruzkova@zsjablunkov.cz
vychovatel JOLANA OLŠOVÁ jolana.olsova@zsjablunkov.cz
vychovatel Mgr. BRIGITA SAMCOVÁ brigita.samcova@zsjablunkov.cz

Kontaktovat zaměstnance školy pomocí online formuláře

Provozní zaměstnanci:
Tomáš Kadlubiec – školník správce budov tomas.kadlubiec@zsjablunkov.cz
Petr Fiedor – údržbář
Marcela Byrtusová – školník – domovník
Jiřina Plačková – uklízečka
Anna Mariňáková – uklízečka
Věra Kantorová – uklízečka
Anna Jarnotová – uklízečka
Marcela Lysková – správce sportovního areálu  725 703 775
Jana Šmigová – uklízečka
Květuše Lipowská – školník – domovník

Kontaktovat zaměstnance školy pomocí online formuláře