6. ročník
U 1. tříd je z organizačních důvodů zaměněno pouze označení třídy, třídní učitelé i seznamy žáků zůstávají původní.