Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, srdečně vás zveme na 1. informační schůzku, která se proběhne ve středu 13. 1. 2015 v 15.30 hod v budově 2. stupně ZŠ, multimediální učebna. Na schůzce vám poskytneme informace ohledně zápisu do 1. ročníku školního roku 2016/2017 a další užitečné informace ke vzdělávacímu programu, školním potřebám, aj. Těšíme se na setkání s vámi.

Členská schůze nového spolku SRPŠ při ZŠ Jablunkov

Ve středu 25. 11. 2015 proběhla ve školní jídelně na Lesní 190 1. členská schůze nově založeného spolku SRPŠ při ZŠ Jablunkov. Během schůze byly projednávány informace o založení spolku a následně byly schváleny osoby oprávněné za spolek jednat. Rodiče se rovněž dohodli na výši členských příspěvků a schválili plán akcí včetně rozpočtu na rok 2016. Více najdete v přiloženém zápise ze schůze.

Zápis z členské schůze SRPŠ 25. 11. 2015

Ředitelské volno

Dle § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vyhlašuji dne 16. 11. 2015 ředitelské volno z organizačních důvodů. Během ředitelského volna bude školské zařízení Školní družina rovněž mimo provoz. Ředitel školy

Schůze SRPŠ a třídní schůzky

Vážení rodiče, srdečně vás zveme na výroční valnou hromadu spolku SRPŠ, která se koná ve středu 25.listopadu 2015 v 15.30 hod ve školní jídelně. Po skončení proběhnou v kmenových učebnách třídní schůzky, kde se můžete informovat na výsledky práce vašich dětí za 1. čtvrtletí školního roku 2015/2016. Tento den bude rovněž probíhat v přízemí pavilonu 2. st. Burza středních škol pro rodiče a žáky 9. ročníku, kde se můžete informovat o podmínkách přijetí či studia přímo u zástupců těchto škol. Přesný časový harmonogram ještě doplníme.

Informace k zahájení nového školního roku 2015/2016, 26. 8. 2015

Vážení rodiče, milí žáci,
prázdniny opět uplynuly jako voda a je čas zahájit školní docházku v novém školním roce. Všichni žáci kromě našich malých prvňáčků nastupují v úterý 1. 9. 2015 v 7.50 hod a začínají výuku společně se svými třídními učiteli ve svých třídách. Tento den jídelna pro žáky nevaří oběd a ukončení vyučování bude v 9.30 hod. Pouze žáky 6. ročníku čeká v 10.00 hod v jídelně seznámení s kolektivem učitelů 2. stupně.
Pro naše žáky 1. ročníku a jejich rodiče je připraveno slavnostní zahájení školní docházky ve školní jídelně v 8.00 hod, kde budou žáci rozděleni do nových 1. tříd. Po rozdělení si třídní učitelé odvedou žáky a rodiče do kmenových tříd. Další informace o průběhu vyučování v následujících dnech poskytnou třídní učitelé.

Důležité upozornění:
Z důvodu probíhající výstavby dopravního hřiště před budovou školy je pohyb osob ve školním areálu omezen. Hlavní brána od řeky Olše bude po dobu prací uzavřena a využívá se pouze jedna vstupní brána naproti vchodu do tělocvičen. Komunikace směrem ke škole je vyznačena oplocením a vstup na staveniště je přísně zakázán. Vchody do budovy školy lze využít neomezeně. Připomínáme, že budova školy se otevírá dle školního řádu v 7.30 hod. Z důvodu bezpečnosti všech osob se zbytečně nezdržujte poblíž staveniště. Děkujeme za pochopení a přejeme všem úspěšný start do nového školního roku.