Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 2016/2017

Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán rozhodla podle ustanovení § 46 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád o přijetí žáků k základnímu vzdělávání v 1. ročníku školního roku 2016/2017 a zveřejňuje toto rozhodnutí.

Oznámení o přijetí žáků k základnímu vzdělávání 2016/2017

Zápisy do 1. tříd školního roku 2016/2017

Vážení rodiče, srdečně vás zveme k zápisu vašeho dítěte do 1. ročníku školního roku 2016/2017, které se konají ve čtvrtek 21. ledna 2016 a v pátek 22. ledna 2016 od 13.00 hod do 16.00 hod v budově 1. stupně ZŠ Jablunkov. Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010, starší děti s odkladem a mladší děti narozené 1. 9. 2010 – 31. 8. 2011 (nadané). Nezapomeňte s sebou vzít rodný list dítěte.

Pozvánka zápisy ZŠ Jablunkov 2016

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, srdečně vás zveme na 1. informační schůzku, která se proběhne ve středu 13. 1. 2015 v 15.30 hod v budově 2. stupně ZŠ, multimediální učebna. Na schůzce vám poskytneme informace ohledně zápisu do 1. ročníku školního roku 2016/2017 a další užitečné informace ke vzdělávacímu programu, školním potřebám, aj. Těšíme se na setkání s vámi.

Členská schůze nového spolku SRPŠ při ZŠ Jablunkov

Ve středu 25. 11. 2015 proběhla ve školní jídelně na Lesní 190 1. členská schůze nově založeného spolku SRPŠ při ZŠ Jablunkov. Během schůze byly projednávány informace o založení spolku a následně byly schváleny osoby oprávněné za spolek jednat. Rodiče se rovněž dohodli na výši členských příspěvků a schválili plán akcí včetně rozpočtu na rok 2016. Více najdete v přiloženém zápise ze schůze.

Zápis z členské schůze SRPŠ 25. 11. 2015

Ředitelské volno

Dle § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vyhlašuji dne 16. 11. 2015 ředitelské volno z organizačních důvodů. Během ředitelského volna bude školské zařízení Školní družina rovněž mimo provoz. Ředitel školy