Vážení rodiče, výbor SRPŠ vás srdečně zve na výroční členskou schůzi Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Jablunkov, která proběhne v pondělí 21. 11. 2016 v 15.30 hod ve školní jídelně. Hlavním bodem programu schůze bude schválení rozpočtu na rok 2017, dále se dozvíte informace o čerpání rozpočtu 2016, informace ze školy,aj.