Vážení rodiče, milí žáci,

již se nám uzavírá čas letních prázdnin, tzn., že nový školní rok (organizaci najdete v menu) klepe na dveře. Další období vyučování začíná v pondělí 3. září 2018 v 7.50 hod. Škola se otevírá v 7.30 hod, jak je již naší tradicí. Naše prvňáčky s rodiči budeme očekávat ve školní jídelně v přízemí budovy a slavnostní přivítání zahájíme v 8.00 hod. Rodiče s prvňáčky vstupují do školy hlavním vchodem, který bude otevřený, ostatní žáci určenými vchody do šaten. Ukončení výuky žáků 1. stupně bude v pondělí 3. 9. 2018 v 9.30 hod a žáci odcházejí domů, jelikož školní jídelna ani školní družina nejsou 1. školní den v provozu. Během 1. školního dne si rodiče mohou zajistit přihlášení dětí do školní družiny a ke školnímu stravování v jídelně. Od úterý 4. 9. 2018 bude školní družina v provozu dle vnitřního řádu ŠD. Další informace pro žáky 1. stupně a speciálních tříd k vyučování od úterý 4. 9. do pátku 7. 9. 2018:

Třídnické práce, projekt třídní řád, seznámení s elektronickým informačním systémem školy (4. a 5. ročník)

  1. roč. – 7,50 – 11,10 hod, následuje oběd
  2. – 5. roč. – 7,50 – 11,30 hod, následuje oběd

Speciální třídy – 7,50 – 11,30, následuje oběd

Od 10. 9. 2018 – výuka podle rozvrhu, který v odkazu elektronický informační systém.

Žáci 2. stupně v pondělí 3. 9. 2018 zahajují výuku rovněž v 7.50 hod. Výuka bude ukončena v 9.30 hod s výjimkou žáků 6. ročníku, kteří zůstávají ve škole do 10.30 hod z důvodu seznámení s učiteli 2. stupně a pravidly chování ve školní jídelně. Ráno budou čekat naše nové šesťáky v šatně jejich třídní učitelé a odvedou je do tříd. Další informace pro žáky 2. stupně:

Třídnické práce, projekt třídní řád, sportovní den, bowling se SRPŠ, seznámení s elektronickým informačním systémem školy

4. 9. – 7. 9. 2018:         6. a 7. ročník: 7,50 – 12,30 hod, následuje oběd
8. a 9. ročník: 7,50 – 12,15 hod, následuje oběd

 

Od 10. 9. 2018 – výuka podle rozvrhu, který v odkazu elektronický informační systém.

Přejeme všem úspěšný vstup do nového školního roku.