Informace školy k provozu v následujících dnech
Z důvodů provozně – hygienických bude v úterý 23.1.2018 Školní jídelna Jablunkov, Lesní 190, nadále uzavřena. Od středy bude provoz zajišťován pro školy a školská zařízení náhradními zaměstnanci. Bližší informace o provozu ŠJ budou postupně doplňovány na: www.jidelnajablunkov.cz
Z důvodu uzavření ŠJ, bude v úterý 23. 1. 2018 zrušen provoz odpolední družiny a všech zájmových kroužků, od středy družina bude fungovat beze změn.
Výuka dětí 1. stupně, speciálních tříd bude v úterý beze změn dle rozvrhu, kromě 9. C, kde bude zrušena odpolední výuka.
Žáci na 2. stupni se budou vyučovat v 6. a 7. ročníku beze změny – do 13.20, v 8. a 9. ročníku bude zrušena výuka 7. a 8. hodinu, tzn. výuka jim končí po 5. vyučovací hodině – 12.25 h. Od středy výuka probíhá bez změn, včetně odpoledních zájmových aktivit.