Žadatel projektuZákladní škola Jablunkov, Lesní 190, přísp. organizace
Název projektuModernizace prostor pro multimediální integrovanou výuku v ZŠ Jablunkov
Operační programIntegrovaný regionální operační program – IROP
Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI ostravské aglomerace
Číslo výzvy ŘO IROP66
Název výzvyZákladní školy II
Registrační číslo projektuCZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010571
Celkové způsobilé výdaje9 500 000,- Kč (85% požadovaná dotace z ERDF, 5% dotace ze státního rozpočtu a 10% spoluúčast zřizovatele školy)
Doba realizace1. 1. 2019 – 31. 12. 2020