Žadatel projektuZákladní škola Jablunkov, Lesní 190, přísp. organizace
Název projektuModernizace prostor pro multimediální integrovanou výuku v ZŠ Jablunkov
Operační programIntegrovaný regionální operační program – IROP
Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI ostravské aglomerace
Číslo výzvy ŘO IROP66
Název výzvyZákladní školy II
Registrační číslo projektuCZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010571
Celkové způsobilé výdaje9 500 000,- Kč (85% požadovaná dotace z ERDF, 5% dotace ze státního rozpočtu a 10% spoluúčast zřizovatele školy)
Doba realizace1. 1. 2019 – 30. 6. 2021
Cíl projektuHlavním cílem projektu je modernizace dvou stávajících učeben a vytvoření bezbariérového WC. Stavební práce budou řešit úpravy stávajících učeben v takovém rozsahu, aby tam následně mohlo být nainstalováno požadované vybavení. Po dokončení stavebních úprav bude do takto upravených místností nainstalováno vybavení (žákovská a učitelská pracoviště, 3D tiskárna, ozvučení, žákovské tablety atd.). Výsledkem realizace projektu tak bude vznik moderních multimediálních učeben pro výuku cizích jazyků a dalších odborných předmětů. A dále díky realizaci bezbariérových úprav se škola stane zcela bezbariérovou.