V menu “Dokumenty ke stažení” najdete ke stažení nový školní řád, který nabývá účinnosti 20. 9. 2017.