Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, milé děti, srdečně vás zveme k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání na naší škole školního roku 2019/2020. Zápis proběhne ve dnech 4. a 5. dubna 2019 od 13.00 hod do 16.00 hod v budově ZŠ Jablunkov, pavilon E – 1. stupeň, 1. patro. V rámci zápisu můžete přihlásit děti do běžných i speciálních tříd (logopedická, aj.) Další informace najdete v příloze níže.

Karneval ŠD – 6. 3. 2019

Vážení rodiče, milí žáci, srdečně vás zveme na tradiční karneval školní družiny, který se koná ve středu 6. března 2019 v 13.00 hod v areálu tělocvičen naší školy. Přijďte si užít zábavu v maskách a zahrát si různé hry za doprovodu produkované hudby. Akce potrvá zhruba do 16.00 hod.

Lyžařský kurz 2019

Od pondělí 4. 2. 2019 do pátku 8. 2. 2019 se naši žáci 1. stupně zúčastní lyžařského kurzu na sjezdovce v Bukovci pod vedení odborných instruktorů lyžování Malina Ski School. Další informace ohledně kurzu budou předány zástupcem ředitele pro 1. stupeň Mgr. Lenkou Krenželokovou. Přejeme našim žákům nezapomenutelné zážitky.

Pololetní prázdniny – 1. 2. 2019

V pátek 1. února 2019 během pololetních prázdnin bude provoz školní družiny při ZŠ Jablunkov přerušen. Ve čtvrtek 31. 1. 2019 poslední vyučovací hodinu dle rozvrhu žáci obdrží výpis z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2018/2019. Tento den bude organizace školy a ŠD beze změn.

Informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků na střední školy

Vážení rodiče,
srdečně vás zveme na informační schůzku k přijímacímu řízení na střední školy. Schůzka proběhne ve čtvrtek 31. 1. 2019 v 15.30 hod v multimediální učebně, 1. patro vlevo budovy 2. stupně ZŠ. Výchovný poradce vás seznámí se všemi náležitostmi ohledně příjetí vašeho dítěte na střední školu. Na schůzce rovněž obdržíte oproti podpisu zápisový lístek, který je nutný odevzdat na příslušnou střední školu po přijetí. Další informace ohledně přijímacího řízení najdete na webových stránkách školy v odkazu „Školní poradenské pracoviště“. Těšíme se na vás a přejeme úspěšnou volbu.

Pavel Kantor, ředitel školy