Sportovní – turistický pobyt pro žáky 7. tříd školy

Ve dnech 30. 5. – 3. 6. 2016 se zúčastní naši sedmáci týdenního pobytu v zaměřeného na různé sportovní aktivity. Pobyt se uskuteční v krásném prostředí Horní Bečvy a naši sedmáci stráví sportem čas se svými spolužáky a učiteli místo zrušeného lyžařského výcviku. První informace ke kurzu najdete níže v odkazu.

Sportovní kurz – Horní Bečva 2016

Akce Kuře opět tady!!! 21. – 25. 3. 2016

Již desátým rokem žáci a zaměstnanci školy pomáhají nadaci Pomozte dětem vybírat příspěvky dobrovolných dárců v našem městě Jablunkově. A jelikož během minulých devíti ročníků se podařilo odeslat na pomoc dětem, které to nejvíce potřebují, částku 265 539,- Kč, chceme v této dobročinné akci pokračovat. Kdybyste byli štědří jako v minulých letech, rádi bychom naší sbírkou dosáhli na částku 300 000 Kč. Každá koruna pomáhá!!!!!

Peníze ze sbírky jsou určené pro děti a mladé lidi, kteří

  • nemají více než 18 let
  • nemají rodinu, žijí v dětských domovech
  • žijí v náhradních rodinách, vesničkách SOS
  • jsou týraní a zneužívaní
  • jsou vozíčkáři, nevidomí, tělesně i duševně postižení.

Plakát Kuře 2016D:Inetpubwebs2203 webwww/wp content/uploads/2016/03/kure

Týden s rodilými mluvčími na ZŠ Jablunkov

Příští týden 29. 2. – 4. 3. 2016  proběhne na naší škole týden s rodilými mluvčími. V angličtině nás navštíví Jody Hamilton původem z Anglie, v ruštině paní Marie Szkanderová původem z Ukrajiny a v jazyce německém paní Naďa Krell, která v Německu žila dlouhou dobu. Zároveň chceme pozvat všechny rodiče k účasti ve výuce během pondělí 29.2. Angličtinu bude Jody vyučovat po celý den kromě 5VH, němčinu můžete navštívit během 3. – 5. VH a ruštinu si můžete poslechnout ve 4. a 5. vh. Za podporu této akce děkujeme paní Nadě Krell a pánům Jaroslavovi Zowadovi, Luboši Čmielovi, Petru Sekulovi a Josefu Wilczkovi, všichni z Jablunkova.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 2016/2017

Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán rozhodla podle ustanovení § 46 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád o přijetí žáků k základnímu vzdělávání v 1. ročníku školního roku 2016/2017 a zveřejňuje toto rozhodnutí.

Oznámení o přijetí žáků k základnímu vzdělávání 2016/2017