Hlasování – sportovci ZŠ Jablunkov

PROSÍM, HLASUJTE pro naše sportovce❤️

Soutěž Hýbeme se hezky česky vstupuje dnešním dnem do další fáze, a to do online hlasování. Všichni teď můžeme prostřednictvím webových stránek www.hybemesehezkycesky.cz 1x denně hlasovat pro svůj oblíbený registrovaný školní sportovní klub, pro naše SPORTOVCE PŘI ZŠ JABLUNKOV.

Hlasování bude probíhat až do 29. června 2022. Podpořte svým hlasem naše žáky, město, školu. Děkujeme.

Hlasujte zde:

www.hybemesehezkycesky.cz

Den otevřených dveří u příležitosti „Století českého školství v Jablunkově“

Základní škola Jablunkov, Lesní 190, pořádá pro veřejnost Den otevřených dveří u příležitosti ukončení projektu „Století českého školství v Jablunkově“, který proběhne v neděli 1. května 2022 od 10.00 hod do 16.00 hod v budovách ZŠ Jablunkov.
Program:
10.00 hod – otevření školy
10.30 hod – koncert žáků pro veřejnost
po skončení koncertu – 1. komentovaná prohlídka školy – Století českého školství v Jablunkově (historička Muzea Těšínska p. Ilona Pavelková)
14.00 hod – 2. komentovaná prohlídka školy – Století českého školství v Jablunkově
Po celou dobu budete mít možnost prohlédnout si všechny části školy nezávazně na programu. Během celého dne budou nabízeny doprovodné akce pro děti i dospělé zaměřené na různé aktivity, které budou připravovat pedagogové školy. Rovněž zajišťujeme i drobné občerstvení. Srdečně zveme rodiny s dětmi, bývalé i současné kolegy i žáky, všechny přátele školy i širokou veřejnost. Přijďte nás podpořit a těšíme se na vaší účast.

Oznámení o přijetí žáků k povinné školní docházce školního roku 2022/2023

Níže najdete odkaz na zveřejnění seznamu žáků, kteří byli přijati do 1. ročníku ZŠ školního roku 2022/2023. Rozdělení žáků do tříd včetně přidělení třídního učitele zveřejníme od 27. 6. 2022. Přijetí dětí do přípravné třídy ZŠ včetně rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky je řešeno individuálně se zákonnými zástupci.

Oznámení o konání zápisu dětí k povinné školní docházce v 1. ročníku ZŠ a zápisu dětí ke vzdělávání v přípravné třídě ZŠ od 1. 9. 2022

Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace oznamuje konání zápisu dětí (nar. od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016) k povinné školní docházce školního roku 2022/2023 dle § 36 odst. 4 školského zákona ve dnech 7. dubna a 8. dubna 2022 od 13.00 hod do 16.00 hod v budově 1. stupně ZŠ (pavilon E). V tyto dny zároveň proběhne zápis dětí (s odkladem povinné školní docházky nebo v posledním ročníku předškolního vzdělávání) ke vzdělávání v přípravné třídě ZŠ. Zápis proběhne prezenční formou se zákonnými zástupci dětí. Další informace ohledně zápisu najdete v příloze „Informace k zápisu 7. – 8. 4. 2022“ níže.

Nabízíme přijetí dětí k základnímu vzdělávání:

  • v běžné třídě (předpoklad 2 třídy)
  • ve speciální třídě pro žáky s vadami řeči (logopedická)
  • ve speciální třídě pro žáky s mentálním postižením
  • ve speciální třídě pro žáky s autismem

Přijímání k povinné školní docházce probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu je možné žádost o přijetí učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Základní škola preferuje osobní vyřízení zápisu formou účasti dítěte se zákonným zástupcem, který před zápisem vyplní a odešle elektronickou přihlášku dítěte. Odkaz na el. přihlášku najdete v menu na webových stránkách školy. Elektronickou přihlášku odešlete do 31. 3. 2022 z důvodu administrace zápisu.

V případě potřeby kontaktujte administrativní pracovnici p. Pavlu Pyszkovou, email: administrativa@zsjablunkov.cz, tel. 558 340 079.

Možnosti podání žádosti:
− do datové schránky školy,
− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
− poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
− osobním podáním ve škole.

Během konání zápisu má zákonný zástupce právo podat žádost o odklad povinné školní docházky dítěte. Podrobné informace najdete rovněž v příloze „Informace k zápisu 7. – 8. 4. 2022“ níže.

Publikace ke století českého školství v Jablunkově

Po celoroční přípravě, sběru materiálů, finančním zajištění a samotné realizaci se nám podařilo ve spolupráci s Muzeem Těšínska a Městem Jablunkov dokončit a vydat publikaci věnovanou století českého školství v Jablunkově. V publikaci najdete nespočet dobových fotografií a historické informace z jednotlivých období stoleté historie od roku 1921 až po rok 2021. Autory publikace jsou historici Muzea Těšínska PhDr. Radim Jež, Ph.D. a Mgr. Ilona Pavelková, Ph.D. Cena publikace činí 300 Kč a můžete si ji od 10. 1.2022 zakoupit na sekretariátu školy v Po – Stř od 7.00 do 15.00 hod (zvoňte na zvonek, p. Rylková, p. Pyszková), a dále v provozní době Informačního centra v Jablunkově – JACKI a Knihkupectví Jablunkov na Mariánském náměstí. Pevně doufáme, že se vám bude publikace líbit a stane se součástí knihovny nejen Jablunkovanů. Děkuji našemu zřizovateli Městu Jablunkov za poskytnutí dotace na vydání publikace ve výši 299 000,- Kč a Muzeu Těšínska za velmi kvalitní spolupráci. Pavel Kantor, ředitel školy