Speciální třídy zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami patří k Jablunkovu již neodmyslitelně. Ať už fungovaly v samostatně zřízené škole – Zvláštní škola Jablunkov, nebo jako odloučené pracoviště Základní školy speciální v Třinci. Od 1. 1. 2007 byly tyto třídy přiřazeny pod naší školu v Jablunkově. Postupem času v těchto třídách začalo docházet ke snižování počtu žáků. V současnosti vyučujeme pouze ve dvou třídách celkem 12 žáků, když nebereme v úvahu logopedické třídy, které jsme zřídili od 1. 9. 2010.

Současný model financování speciálních tříd MŠMT ČR nedostatečně pokrývá náklady na provoz těchto tříd a byli jsme nuceni v posledních třech letech žádat zřizovatele o dofinancování. Zřizovatel na základě žádosti školy a zejména rodičů žáků speciálních tříd myšlenku zachování těchto tříd podpořil a rovněž požádal zástupce okolních obcí, jejichž žáci navštěvují tyto třídy, o podporu spolufinancováním.

Podpora v roce 2017  Kč
Mosty u Jablunkova 220.000,-
Jablunkov – zřizovatel 260.850,-

Základní škola Jablunkov a rodiče žáků speciálních tříd děkují za podporu existence speciálních tříd v Jablunkově.