Dle § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vyhlašuji dne 16. 11. 2015 ředitelské volno z organizačních důvodů. Během ředitelského volna bude školské zařízení Školní družina rovněž mimo provoz. Ředitel školy