Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán rozhodla podle ustanovení § 46 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád o přijetí žáků k základnímu vzdělávání v 1. ročníku školního roku 2016/2017 a zveřejňuje toto rozhodnutí.

Oznámení o přijetí žáků k základnímu vzdělávání 2016/2017