Vážení rodiče, srdečně vás zveme na výroční valnou hromadu spolku SRPŠ, která se koná ve středu 25.listopadu 2015 v 15.30 hod ve školní jídelně. Po skončení proběhnou v kmenových učebnách třídní schůzky, kde se můžete informovat na výsledky práce vašich dětí za 1. čtvrtletí školního roku 2015/2016. Tento den bude rovněž probíhat v přízemí pavilonu 2. st. Burza středních škol pro rodiče a žáky 9. ročníku, kde se můžete informovat o podmínkách přijetí či studia přímo u zástupců těchto škol. Přesný časový harmonogram ještě doplníme.