Vážení rodiče žáků 6. tříd, srdečně vás zveme na třídní schůzky, které proběhnou v pondělí 26. 9. 2016 v 15.00 hod v multimediální učebně 2. stupně ZŠ (1. patro vlevo).

Program:

  1. Společná část – seznámení s hodnocením žáků dle školního řádu, informace k přechodu žáka na 2. stupeň ZŠ.
  2. Po třídách – pod vedením třídního učitele.