Ve čtvrtek 22. 11. 2018 v 16.00 hod se konají tradiční třídní schůzky pro rodiče a žáky školy v kmenových učebnách žáků. Třídní schůzky budou ukončeny v 18.00 hod.. Před třídními schůzkami proběhne ve školní jídelně Jablunkov výroční členská schůze, jejíž začátek je stanoven na 15.15 hod. Srdečně vás zveme.

Vedení školy a spolku rodičů