Vážení rodiče, milé děti, srdečně vás zveme k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání na naší škole školního roku 2018/2019. Zápis proběhne ve dnech 5. a 6. dubna 2018 od 13.00 hod do 16.00 hod v budově ZŠ Jablunkov, pavilon E – 1. stupeň, 1. patro. V rámci zápisu můžete přihlásit děti do běžných i speciálních tříd (logopedická, aj.) Další informace najdete v příloze níže.

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ 2018/2019

Informace pro rodiče k zápisům dětí do 1. ročníku ZV včetně kritérií pro přijímání