Zveřejňujeme povinný dokument na základě zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a zákona č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti.

Návrh rozpočtu organizace na rok 2018

Rozpočet na rok 2018

Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020