Informace pro rodiče, 24. 6. 2015

Zveřejňujeme seznamy žáků (kódy pdf formát) tříd, ve kterých dojde ke změnám od nového školního roku 2015/2016.
1. ročník
6. ročník
7. ročník

Radovánky SRPŠ při ZŠ Jablunkov, 17.6. 2015

V sobotu 20.6. 2015 v 15.00 hod se konají tradiční radovánky pro žáky naší školy. Přijďte se podívat do Městského lesa v Jablunkově na program vašich dětí, který si připravily pod vedením našich pedagogů. Srdečně zve spolek SRPŠ při ZŠ Jablunkov!!!

Změna organizace školy, ředitelské volno, 15.5. 2015

Ve dnech 29. a 30.6. 2015 vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno z důvodu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Školní družina bude v těchto dnech v provozu od 7.30 hod do 16.30 hod. Děkujeme za pochopení.

Výběrové řízení na zhotovitele stavby dopravního hřiště v areálu školy, 14. 5. 2015

Podrobnosti najdete v hlavním menu „Výběrová řízení“.

Třídní schůzky, 30. 3. 2015

Ve čtvrtek 23. 4. 2015 v 15.30 hod se konají třídní schůzky. Srdečně zveme všechny zákonné zástupce.

Akce Kuře 2015, 30. 3. 2015

Počínaje dnešním dnem, tj. 30. 3. 2015, zahájila naše škola tradiční sbírku v rámci celonárodní sbírky Pomozte dětem. Budeme velmi rádi, pokud sami něco přispějete. Děkujeme!!!

Oznámení zákonným zástupcům dětí o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2015/2016, 9.2. 2015

V příloze najdete rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2015/2016 dle číselných kódů. které byly dětem při zápisu přiděleny.
PŘÍLOHA KE STAŽENÍ

Ples SRPŠ 2015, 14.1. 2015

Vážení rodiče a přátelé školy, jménem SRPŠ a ZŠ Jablunkov vás srdečně zveme na tradiční ples, který se koná v sobotu 31.1. 2015 v 19.00 hod v budově PZKO Jablunkov. Místenky v ceně 200,- Kč můžete zakoupit v prodejně nábytku u Tvrzníků. Hudba DJ Maceček. Výtěžek z akce využijeme na podporu vzdělávání našich žáků.

Projekt Rodilí mluvčí do škol na naší škole, 12.1. 2015

V tomto školním roce probíhá na naší škole projekt Rodilí mluvčí do škol financovaný MŠMT. Ve spolupráci s Gymnáziem, základní a mateřskou školou Hello s.r.o. v Ostravě se nám podařilo získat do výuky rodilou mluvčí angličtiny Mrs. Thabang Lehner původem z Botswany v Africe.
Vyučuje na 1. i 2. stupni naší školy každý čtvrtek a každou lichou středu v měsíci. Tento projekt obsahuje i další vzdělávání našich pedagogických pracovníků, a to zdokonalovací kurzy anglického jazyka, semináře na podporu zavádění metody CLIL ve výuce a vzdělávání v oblasti přípravy mezinárodních projektů.
Více informací a fotodokumentace z výuky s rodilou mluvčí v sekci 2. stupeň Anglický jazyk.

Prezentace z informační schůzky pro rodiče předškoláků, 8.1. 2015

Vážení rodiče, zveřejňujeme slíbenou prezentaci i s odkazy na webové stránky.
Prezentace – odkaz

Změna organizačního řádu ZŠ Jablunkov, 5.1. 2015

Od 1. 1. 2015 dochází ke změně organizačního řádu naší školy a rovněž k následujícím personálním změnám. Novou zástupkyní ředitele pro spojené organizační útvary 1. stupně ZŠ a speciálních tříd byla jmenována Mgr. Lenka Krenželoková. Další personální změnou je pověření Mgr. Věry Trombikové funkcí speciálního pedagoga.

Zápisy do 1. ročníku školního roku 2015 / 2016, 2.12. 2014

Ve čtvrtek 15.1. 2015 a v pátek 16.1. 2015 od 13.00 do 16.00 hod proběhnou na naší škole zápisy předškoláků do 1. třídy školního roku 2015/2016. Zápisy budou probíhat na pavilonu E – budova 1. stupně, 1. patro. Srdečně zveme rodiče s dětmi. Další informace najdete níže.
Plakát – zápisy (pdf)          Zápis – logo třídy a speciální třídy (pdf)

Informační schůzka pro rodiče předškoláků (pdf)

Projekt „DARUJ KNIHU ŠKOLE“, 2.12. 2014

Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.

Je krásné, když dítko sáhne po knížce a krátí si tak dlouhou chvíli třeba o přestávce, zatímco ostatní děti běhají po třídě nebo po chodbě. Kromě toho, že nám kniha pomůže zabavit žáka, vznikne v malé hlavičce i užitečná vazba, že knížka je dobrou volbou, když se dítě nudí. V předvánoční době, kdy všichni myslí na ty druhé a obdarovávají je, napadla nás tato myšlenka:

Což kdybychom se zbavili dětských knih, které už svým dětem nečteme, a darovali je jiným dětem do jejich třídních knihovniček? Děti se tak mohou věnovat četbě o přestávce, anebo přímo ve čtenářských dílnách. Přidáte se k nám a věnujete nepotřebné dětské knihy škole?

Děkujeme všem dárcům za knižní dary, které mohou dál putovat k dětským čtenářům na naší škole. Díky nim se chvíle strávené ve škole stávají něčím jiným.

Dopravní hřiště pro Jablunkovský region, 1.12. 2014
Naše škola se věnuje bezpečnosti v silničním provozu od první třídy.Děti se v rámci projektů „bezpečná škola“ seznamují s okolím školy, s možností bezpečně přejít silnici při cestě do školy, dostávají ochranné reflexní prvky, které je mají chránit při špatné viditelnosti, ve čtvrté třídě se připravují na jízdu na kole po silnici bez doprovodu rodičů, jezdíme na cyklistické výlety…Jediné, co nám pro výuku BESIP schází je dopravní dětské hřiště. Proto jsme letos opět podali žádost o finanční podporu v programu Prazdroj lidem a náš projekt „Dopravní hřiště pro Jablunkovský region“. Náš záměr vybudovat v areálu školy dětské dopravní hřiště byl podpořen ze strany Města Jablunkova.
K získání částky 375 000,- Kč z programu Prazdroj lidem jste nám dopomohli svými hlasy, za což vám moc děkujeme. Výstavbu plánujeme během hlavních prázdnin roku 2015.
Za Vaši podporu Vám děkují všichni žáci a učitelé ZŠ Jablunkov, Lesní 190

Akce Kuře pomáhá, 26.5. 2014

Dne 9. 4. 2014 žáci 8. C třídy ZŠ Jablunkov uspořádali odpolední aktivity pro děti ve školních družinách v rámci projektu „Kuře pomáhá všem“.

Od 1300 hodin měly děti ze školních družin možnost vyzkoušet si, jak komplikovaný život mají handicapované děti. Pět stanovišť, které byly pro děti připraveny, modelovaly situace, se kterými se každodenně setkáváme, avšak pro postižené představují mnohem větší překážky. Děti hledaly po slepu  předměty, kreslily obrázky svými ústy, chodily o berlích přes různé překážky, musely se domluvit gestikulací, či složit z obrázků jednoduché věty. Celé odpoledne si velmi užily a pilně spolupracovaly s žáky 8. C, kteří vše zorganizovali. Všichni nakonec přiznali, že život s handicapem není jednoduchý.
Poté, 15. a 16. dubna, se žáci naší školy vydali s kasičkami do ulic města Jablunkova a vybírali peníze na náměstí, v obchodech a ve školách. Díky všem štědrým dárcům jsme v konečném součtu vybrali31 025 Kč, což je druhá nejvyšší částka v historii sbírky.

Děkujeme všem, kteří přispěli.

Školní parlament ZŠ Jablunkov

Adopce na dálku úspěšně pokračuje, 9.4. 2014

Již třetím rokem se naše škola finančně podílí na vzdělání Christine Yvonne Wangechi z Keni. I letos jsme mohli poslat částku 18 800 Kč (z toho 1 653 Kč výtěžek za sběr víček). Tyto peníze pokryjí výdaje za školné, ošacení, jídlo, lékařskou péči a dárky. O tom, jak se jí daří a jak roste, se můžete přesvědčit ve fotogalerii na webových stránkách 3. A. Nové fotografie jsou také vystaveny v prostorách prvního stupně.
Děkujeme všem žákům, rodičům i pedagogům, kteří společně podporují znevýhodněné děti.
Mgr. Pavlína Klusová, koordinátor projektu
Prezentace – běžné třídy (pdf)
Prezentace – logo (pdf)

Opět nádherný výsledek vyhlášení dotačního programu Prazdroj lidem 2013, 3.12. 2013

Ve středu 27.12. 2013 v hezkém prostředí Hotelu Ondráš ve Sviadnově proběhlo další slavnostní vyhlášení dotačního programu Prazdroj lidem, který finančně podporuje zlepšování kvality života v regionech, kde působí společnost Plzeňský Prazdroj. Setkání se zúčastnili zástupci neziskových organizací, jejichž projekty rada reprezentantů (odborná komise) posunula až do závěrečného hlasování veřejnosti. My jsme měli tu možnost a ucházeli jsme o finanční dotaci s projektem Zahrada snů, který je zaměřený na zkrášlení školní zahrady. Závěrečného vyhodnocení jsme se mohli zúčastnit již potřetí, kdy jsme v roce 2011 získali částku 30.000,- Kč, loni částku 162.951,- Kč a letos byl pro nás výsledek ještě zajímavější. Pro podporu našeho projektu poskytl Plzeňský prazdroj 240.000,- Kč. Je to pro nás velký úspěch, který byl velmi závislý na podpoře našich žáků, rodičů, zaměstnanců školy a dalších příznivců. Chtěl bych vám všem poděkovat, kteří jste jakoukoli formou hlasování podpořili náš projekt a tím jste dali najevo, že vám naše škola není lhostejná. A také děkuji své kolegyni Lence Šamanové, která je autorkou projektu.

Informace pro rodiče žáků 7. – 9. ročníku, 11.9. 2013

Vážení rodiče, jelikož se vaše děti účastní v rámci výuky řady exkurzí, připravili pro vás učitelé přehled dokladů nutných při cestách na exkurzích v rámci výuky předmětu Člověk, prostor a čas. Informace najdete v příloze.

Nové vzdělávací programy, 11. 9. 2013

Na základě úprav rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání schváleném MŠMT ČR vydala škola 2. 9. 2013 nové (upravené) školní vzdělávací programy pro základní vzdělávání a vzdělávání žáků s LMP (lehkým mentálním postižením). Oba dokumenty najdete v menu dokumenty ke stažení.
Stručný obsah nejdůležitějších změn:

  • zařadili jsme do 4. a 6. ročníku 1h tělesné výchovy navíc na úkor 1h českého jazyka,
  • dle pokynu MŠMT jsme zařadili na 2. stupeň další cizí jazyk v rozsahu 6 hodin na úkor volitelných předmětů (4h) a Anglického jazyka (2h), rodiče v dotazníkovém šetření zvolili německý a ruský jazyk,
  • na 2. stupeň jsme přidali 1h matematiky a 1 h pracovních činností na úkor volitelných předmětů (2h).

Adopce na dálku, 23. 4. 2013

Děkujeme všem, kteří i letos přispěli na adoptovanou holčičku z Keni Christine Yvonne Wangechi. Díky vám může chodit do školy v Naibor a splnit si svůj sen stát se lékařkou, aby mohla pomáhat ostatním. Letošních dobrovolně vybraných 17 223,- Kč uhradí školné, ošacení, jídlo a lékařskou péči. Žáci 2. A třídy ji taktéž posílají drobné dárky. Fotografie Christin, která letos navštěvuje už 2. třídu naleznete na webových stránkách 2. A. Více informací o nadaci si můžete přečíst na www.omdc.cz. Je hezké, že naše škola prostřednictvím žáků, rodičů a zaměstnanců školy podporuje znevýhodněné a ohrožené děti v České republice i ve světě.

(autor Mgr. Pavlína Klusová, učitelka ZŠ)

TIP pro rodiče žáků, 21.1. 2013

Vážení rodiče, v příloze vám dáváme možnost seznámit se  letákem „Jak vybrat školní brašnu“, který vydal Státní zdravotní ústav v Praze. Tento zdravotně výchovný materiál byl vydán za finanční podpory dotačního programu MZ „Národní program zdraví – Projekty podpory zdraví 2011“, projekt č. 10140 „Program škola podporující zdraví v ČR: rozvoj, inovace a hodnocení“.
Příloha – leták

Návštěva olympijského vítěze Jaroslava Kulhavého v naší škole, 16.10. 2012

Žáci Základní školy Jablunkov, Lesní 190 se v měsíci květnu a červnu  zapojili do soutěže Pojeď s námi do Londýna. Šlo o to nasbírat co nejvíce obalů z cereálních tyčinek Street XL, které distribuuje do škol společnost NUTREND prostřednictvím školních automatů COME vending s.r.o. Hlavní cenou byla finanční odměna 30 000,- Kč, tyčinka Street XL pro každého žáka a setkání s olympionikem Jaroslavem Kulhavým. Naše škola tuto soutěž vyhrála, protože jsme nasbírali 543 obalů. Hlavní odměnou pro žáky bylo samozřejmě setkání s Jaroslavem Kulhavým, který se v době konání naší soutěže na olympiádu teprve připravoval. Jeho vítězství v závodě horských kol ještě umocnilo přání všech žáků ho spatřit na vlastní oči. Přestože setkání mělo probíhat jen formou besedy pro jednu třídu, připravila škola pro Jardu setkání pro všech 582 žáků před školní budovou. Skandování žáků, jejich transparenty a ovace ho opravdu mile překvapily. Podle jeho vlastních slov něco takového nečekal. Aby si všichni žáci Jardu užili, připravili mu učitelé horské kolo pana ředitele a dráhu, kterou měl projet a ukázat tak svoji zručnost při jízdě. Všem vyrazilo dech, s jakou lehkostí a rychle projel připravené překážky. Následovala krátká autogramiáda a poté beseda s vybranými žáky školy. Byli to žáci, kteří se zasloužili o vítězství v soutěži společnosti NUTREND a dále sportovci, kteří reprezentují školu ve sportovních soutěžích. Na besedě mohli vidět na vlastní oči zlatou medaili, pohovořit s jejím majitelem a také využili možnost položit mu pár otázek, na které trpělivě odpovídal. Podepisoval trika, lahve na kolo a také rozkrojil obrovský dort, to všechno byly dárky spol. NUTREND.
Celé setkání probíhalo v úžasné atmosféře, kterou připravili žáci a učitelé. Celá budova byla tematicky vyzdobená různými dětmi vyrobenými slogany a plakáty oslavujícími sportovce, schodiště vyzdobeno cyklistickými helmami dětí, cesta do třídy lemovaná dětskými koly. Setkání s Jaroslavem Kulhavým si nemohl nechat ujít ani místostarosta Jablunkova a senátor Petr Gawlas, který je sám nadšeným sportovcem, proto přijel na setkání ke škole na svém kole, které si nechal od olympijského vítěze podepsat, stejně jako pan ředitel Pavel Kantor.
Myslím si, že v době, kdy mají děti tak málo pozitivních vzorů vhodných následování jsou podobná setkání s vynikajícími sportovci jedinečnou možností, jak posílit chuť dětí hýbat se, sportovat, jak je motivovat ke zdravému životnímu stylu.
Mgr. Libuše Kaletová, organizátorka soutěže a setkání s Jaroslavem Kulhavým

Adopce na dálku, 9.3. 2012

Letos naše škola na dálku adoptovala holčičku Christine Yvonne Wangechi, která má 6 let a žije v Keni. Abychom ji umožnili chodit do školy, bylo potřeba zajistit 15 tisíc korun. Nakonec se podařilo vybrat celých 18 000,- Kč, a to díky dobrovolnému příspěvku všech rodičů a zaměstnanců školy. Díky sbírce se jí uhradí školné, uniforma, obuv, léky, jídlo, lékař a případně dárek k narozeninám.
Koncem ledna poslali žáci holčičce do Keni drobné dárky. Další informace a fotky naleznete na webových stránkách 1.A.
Christine byla adoptována jako 106 dítě z nadačního fondu OMDC. Podrobnější informace naleznete na jejich webových stránkách www.omdc.cz.
Děkujeme všem, kteří nás v tomto projektu podporují a pomáhají tak alespoň jednomu dítěti vrátit úsměv na tvář. Certifikát 1, Certifikát 2

ZŠ Jablunkov – nejúspěšnější spojenec 13.ročníku Pomozte dětem!, 30.9. 2011

Naše škola se stala nejúspěšnějším spojencem 13.ročníku Pomozte dětem! v rámci kategorie sbírkové akce. Mluvilo se i o nás na slavnostním vyhlášení letošní sbírkové akce v Praze na britské ambasádě, kde se sešli nejvýznamnější partneři této dobročinné události. Poděkování patří všem našim žákům, zaměstnancům školy a občanům města Jablunkova, kteří se podíleli na podpoře znevýhodněných a ohrožených dětí v české republice. Zde si můžete prohlédnout udělený diplom.

Eat smart move a lot, projekt Comenius, 26.9. 2011

Základní škola Jablunkov, Lesní 190 získala prostředky z Programu celoživotního učení  – Comenius – Partnerství škol grant, které umožní na základě spolupráce mezi školami v Rumunsku  (High School Amarastii de Jos), Polsku (Gimnazijum v Zespole Szkol  im. sw. Jadwigi Krolowej w Klimontowie),Turecku (Demircelik Ilkogretim Okulu), Řecku (Ist. Vocational School of Thermaikos) a Itálii (Istituto Comperensivo Fiano), vycestovat minimálně 8 žákům a 4 pedagogům do partnerských škol. Koordinátoři těchto škol spolupracovali na přípravě žádosti podpory projektu a dále se budou podílet na jeho realizaci do července roku 2013. Cílem programu Comenius – Partnerství škol je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech. Projekt s názvem EAT SMART MOVE A LOT bude mít za úkol podpořit vztah žáků k zdravému životnímu stylu, dovědět se, jak tuto problematiku řeší mladí lidé v partnerských školách. Dorozumívacím jazykem je angličtina.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vybavení interiéru ZŠ v Jablunkově, 19.9. 2011

 

Název projektu: Vybavení interiéru ZŠ v Jablunkově
Registrační číslo projektu: CZ.1.10/3.2.00/03.00911
Naše škola podala v roce 2010 žádost o podporu do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 (http://www.rr-moravskoslezsko.cz/), prioritní osa:.3. Rozvoj měst, oblast podpory: 3.2. Subregionální centra pro projekt „Vybavení interiéru ZŠ v Jablunkově“.  Žádost o podporu byla v schválená k financování ještě tentýž rok a projekt byl úspěšně zahájen. Obsahem projektu je především modernizace nábytku a zařízení školy, modernizace dílen praktické výuky. Sestává ze dvou základních částí:

Stavební úpravy – rekonstrukce dílen kovo, dřevo a keramické dílny. Vybavení školy – vnitřní nábytek (stoly, křesla, skříně, pracovní stoly, atd.), prezentační technika a PC s příslušenstvím a pomůcky pro výuku – laboratorní digestoř, atd.
Hlavní cíl projektu: cestou modernizace infrastruktury pro vzdělávání podporovat další vzdělávání a aktivní trávení volného času děti a mládeže.
Dílčí cíle:Modernizace vybavení školy. Podpora zavádění ICT do výuky. Oživení tradičních řemesel a předmětů. Zkvalitnění výuky žáky. Zkvalitnění prostředí pro práci pedagogů a dalších pracovníků školy.
Předpokládané ukončení projektu – listopad 2011. Žadatel a realizátor projektu: Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace – www.zsjablunkov.cz.

Financování:
Celkové náklady projektu: 7 766 473,24 Kč, vlastní vklad: 905 315,20 Kč (vlastní spolufinancování způsobilých výdajů 556 310,20 Kč).
Zdroje financování projektu:

Zdroje financování Celkové způsobilé výdaje (100%)
Podíl na celkových způsobilých výdajích projektu ( v %)
Maximální výše poskytnuté dotace z rozpočtu RR 6 861 158,04 92,5
Spolufinancování ZŠ 556 310,20 7,50

Hodnocení žáků dle našeho školního vzdělávacího programu, 6.10. 2010

Ve čtvrtek 30. 9. 2010 jsme informovali rodiče žáků v 6. ročníku o hodnocení žáků. Níže můžete najít prezentaci k dané problematice.
Prezentace – hodnocení žáka (MS PowerPoint 97 – 2003)

Sdělení ČŠI k souladu našeho ŠVP s RVP, 21.6.2010

Ve středu 16. 6. 2010 byla na naší škole provedena kontrola školního vzdělávacího programu (ŠVP) pracovníkem České školní inspekce. Inspekce byla zaměřena na porovnání ŠVP s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, který je závazný pro všechny základní školy. V odkazu příloha najdete vyjádření ČŠI. Příloha

Učitel 3. tisíciletí – projekt na vzdělávání pedagogických pracovníků, 15.1.2010

V loňském roce se nám podařilo získat s naším partnerem ZŠ H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov dotaci na další vzdělávání pedagogických pracovníků z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost ve výši 3.389.010,60 Kč (100% spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR). Projekt jsme nazvali „Učitel 3. tisíciletí“ a zahrnuje vzdělávání v oblastech výuky anglického jazyka, výuky efektivních vyučovacích metod a inovace školního vzdělávacího programu. K projektu jsme přizvali spádové školy z Dolní Lomné, Písečné, Návsí, Hrádku, Milíkova, Bukovce, Mostů u Jablunkova a DDM Jablunkov. Vzdělávání v rámci projektu bude ukončeno v červnu roku 2012 a věříme, že pozvedne kompetence našich pedagogů v oblasti vyučovacího procesu na vyšší úroveň.

Více informací naleznete na webových stránkách projektu www.ucitel3tisicileti.webnode.cz.

Rekonstrukce školy 2009, 13.10. 2009

Město Jablunkov získalo dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 na projekt „Rekonstrukce a modernizace interiéru ZŠ v Jablunkově“, registr. č.  CZ.1.10/3.2.00/01.00176. Díky této dotaci byla zrekonstruována Základní škola Jablunkov, ul. Lesní 190, příspěvková organizace.
Hlavním cílem projektu bylo odstranění technických a bezpečnostních vad, splnění hygienických předpisů a norem a vybudování 2 ks výtahů pro bezbariérové řešení objektů. Jednalo se hlavně o rekonstrukci elektroinstalace (silnoproud a slaboproud), zdravotechniky, rozvodů vody a topení a dále zavedení kvalitnější informační a komunikační technologie do výuky. Veškeré stavební práce byly dokončeny do začátku nového školního roku.