Žadatel a příjemce dotace projektu:Základní škola Jablunkov, Lesní 190, Příspěvková organizace
Název projektu:ZŠ Jablunkov společně s Komenským
Název operačního programu:OP Jan Amos Komenský
Číslo výzvy:02_22_002
Název výzvy:Šablony pro MŠ a ZŠ I
Registrační číslo projektu:CZ.02.02.XX/00/22_002/0005339
Rozpočet projektu celkem:3 824 129,00 Kč (2 934 445,39 Kč z ESF+ a 889 683,61 Kč ze SR)
Doba realizace:1. 2. 2023 – 31. 1. 2025

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně
sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků
zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.