Projekt je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti žáků formou čtenářských dílen v hodinách českého jazyka, podporu dalšího vzdělávání učitelů formou dvoutýdenního pobytu v zahraničí a rozvoj výuky cizího jazyka formou jazykového pobytu žáků v zahraničí. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Žadatel projektu: Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace
Název projektu: Jazykové vzdělávání učitelů a žáků školy
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa programu: Počáteční vzdělávání
Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2020
Rozpočet projektu celkem: 982 693 Kč    (85% ESF a 15% státní rozpočet ČR)

Další informace o plnění aktivit projektu najdete na zde.