Žadatel projektu: Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace
Název projektu: Další rozvoj školy v rámci vzdělávání žáků a pedagogů včetně speciálního pedagoga
Název operačního programu: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_16_022
Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0005231
Rozpočet projektu celkem: 1 362 165 Kč    (85% příspěvek Unie a 15% národní veřejné zdroje)
Doba realizace: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.