Dětské hřiště

Dětské hřiště

Školní zahrada

Školní zahrada

Žáci na dopravním hřišti

Žáci na dopravním hřišti

Pohled na školu z dopravního hřiště

Pohled na školu z dopravního hřiště

Přírodovědná učebna

Přírodovědná učebna

Učebna cizích jazyků na 2. stupni

Učebna cizích jazyků na 2. stupni

Velká tělocvična

Velká tělocvična

Interaktivní učebna na 1. stupni

Interaktivní učebna na 1. stupni

Malá tělocvična

Malá tělocvična

Práce žáků v dřevodílně

Práce žáků v dřevodílně

Dopravní hřiště

Dopravní hřiště

Třída 1. stupně

Třída 1. stupně

Třída 1. stupně

Třída 1. stupně

Budova 1. stupně a šatny

Budova 1. stupně a šatny

Budova 2. stupně

Budova 2. stupně

Školní zahrada

Školní zahrada

Budova 1. stupně ze školní zahrady

Budova 1. stupně ze školní zahrady

Naši žáci

Naši žáci