eu-penize-do-skol-loga

Informace o projektu
Žadatel projektu Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace
Název projektu Škola 3. tisíciletí – společně ke kvalitní výuce
Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa programu 1 -Počáteční vzdělávání
Název oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Projektový záměr Příloha (pdf)
Rozpočet projektu celkem 2 834 891 Kč

Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

Výstupy z projektu

Digitální učební materiály ke stažení