Žadatel projektu:Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace
Název projektu:Škola, družina a speciální pedagog
Název operačního programu:OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy:02_18_063
Název výzvy:Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3 OP
Registrační číslo projektu:CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011861
Rozpočet projektu celkem:2 024 318 Kč    (85% příspěvek Unie a 15% národní veřejné zdroje)
Doba realizace:1. 2. 2019 – 30. 6. 2021

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.