Číslo výzvyNPŽP 7/2019 – 6.1.C c)
VýzvaPřírodní zahrady – Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků ZŠ a SŠ a organizací působících v oblasti EVVO
Název projektuPřírodní zahrada ZŠ Jablunkov
Registrační číslo1190700124
Číslo spisu v ESSSZ SFZP 013751/2020
Realizace projektu6/2020 – 6/2021
Celkové způsobilé výdaje522 608 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR444 217 Kč
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí
Informace o projektu
Projekt řeší zlepšení podmínek pro environmentální výuku pro žáky ZŠ Jablunkov. V návrhu je kladen důraz zejména na následující oblasti: funkce navržených prvků, kvalita použitých materiálů a zpracování, ekonomická výhodnost navrhovaného řešení.
Cíl projektu
Cílem řešení návrhu je vytvoření plnohodnotného, uživatelsky přátelského místa s výukovým programem, který odpovídá potřebám a požadavkům provozovatele a uživatelů. Návrh celkové koncepce plně respektuje stávající strukturu prostoru a je v souladu s publikací E. C. Gründlera a N. Schäfera “Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu”.
Popis dosavadního způsobu řešení
Plocha určená pro vybudování přírodní zahrady se nachází na zmiňované parcele č. č. 1048 v k.ú. Jablunkov. Zahrada vznikne pouze na části této parcely, a to v jejím jihovýchodním cípu. Řešená plocha je celá na rovině. Nachází se zde travní porost, který je oplocen a lemován výsadbou stromů a keřů, podél budovy školy je vysazen menší ovocný sad. Na pozemku je v současnosti umístěn pobytový altán a několik málo herních prvků a pískoviště.
Popis projektu
Projekt předpokládá vybudování zahrady pro environmentální vzdělávání a výchovu u žáků základní školy ZŠ Jablunkov.
Plánované výstupy a výsledky
Součástí zbudování zahrady je i výsadba původní dřeviny. Ta je vybrána tak, aby obohatila biodiverzitu místní fauny v krajině. Nová výsadba také podpoří možnosti hnízdění ptactva, přilákání motýlů a jiného hmyzu, který mohou uživatelé přírodní zahrady pozorovat. Vysazený strom a výsev květnaté louky přináší v létě zchlazení vzduchu díky poskytnutí zastínění půdy a zároveň díky kořenovému systému zadrží vodu v půdě. Pro znásobení pozitivního vlivu na živočichy žijící v krajině, bude část trávníku v zahradě přeseta květnatou loukou. Děti se tak budou moci ve zvýšené míře pozorovat drobné živočichy i hmyz, který tento prvek přiláká. Pro znásobení pozitivního vlivu na živočichy žijící v krajině bude do zahrady umístěn i ježkovník.