Číslo výzvyNPŽP 7/2019 – 6.1.C c)
VýzvaPřírodní zahrady – Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků ZŠ a SŠ a organizací působících v oblasti EVVO
Název projektuPřírodní zahrada ZŠ Jablunkov
Registrační číslo1190700124
Číslo spisu v ESSSZ SFZP 013751/2020
Realizace projektu6/2020 – 6/2021
Celkové způsobilé výdaje522 608 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR444 217 Kč
Důležité odkazywww.mzp.cz, www.sfzp.cz
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí
Informace o projektu
Projekt řeší zlepšení podmínek pro environmentální výuku pro žáky ZŠ Jablunkov. V návrhu je kladen důraz zejména na následující oblasti: funkce navržených prvků, kvalita použitých materiálů a zpracování, ekonomická výhodnost navrhovaného řešení.
Cíl projektu
Cílem řešení návrhu je vytvoření plnohodnotného, uživatelsky přátelského místa s výukovým programem, který odpovídá potřebám a požadavkům provozovatele a uživatelů. Návrh celkové koncepce plně respektuje stávající strukturu prostoru a je v souladu s publikací E. C. Gründlera a N. Schäfera „Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu“.
Popis dosavadního způsobu řešení
Plocha určená pro vybudování přírodní zahrady se nachází na zmiňované parcele č. č. 1048 v k.ú. Jablunkov. Zahrada vznikne pouze na části této parcely, a to v jejím jihovýchodním cípu. Řešená plocha je celá na rovině. Nachází se zde travní porost, který je oplocen a lemován výsadbou stromů a keřů, podél budovy školy je vysazen menší ovocný sad. Na pozemku je v současnosti umístěn pobytový altán a několik málo herních prvků a pískoviště.
Popis projektu
Projekt předpokládá vybudování zahrady pro environmentální vzdělávání a výchovu u žáků základní školy ZŠ Jablunkov.
Plánované výstupy a výsledky
Součástí zbudování zahrady je i výsadba původní dřeviny. Ta je vybrána tak, aby obohatila biodiverzitu místní fauny v krajině. Nová výsadba také podpoří možnosti hnízdění ptactva, přilákání motýlů a jiného hmyzu, který mohou uživatelé přírodní zahrady pozorovat. Vysazený strom a výsev květnaté louky přináší v létě zchlazení vzduchu díky poskytnutí zastínění půdy a zároveň díky kořenovému systému zadrží vodu v půdě. Pro znásobení pozitivního vlivu na živočichy žijící v krajině, bude část trávníku v zahradě přeseta květnatou loukou. Děti se tak budou moci ve zvýšené míře pozorovat drobné živočichy i hmyz, který tento prvek přiláká. Pro znásobení pozitivního vlivu na živočichy žijící v krajině bude do zahrady umístěn i ježkovník.