Naše škola již od roku 2011 úspěšně spolupracuje se zahraničními školami v nadnárodním projektu Comenius, který je zaměřen hlavně na vzdělávání pedagogů. Společně s pedagogy navštěvují zahraniční školy i žáci, kteří se aktivně zapojují do aktivit projektu. V následujících odkazech si můžete prohlédnout, jaké aktivity jsme plnili nebo budeme plnit v dalších letech.

Projekty: