Logo Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Žadatel projektu:Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace
Název projektu:Škola a inovace ve vzdělávání
Název operačního programu:OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy:02_20_080
Název výzvy:Šablony III
Registrační číslo projektu:CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019433
Rozpočet projektu celkem:937 516,- Kč (85% příspěvek Unie a 15% národní veřejné zdroje)
Doba realizace:1. 2. 2021 – 31. 1. 2023

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.