Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů (pdf)

Správce osobních údajů:

Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace

se sídlem:                   Lesní 190, 739 91 Jablunkov,

IČO:                            68334265,

jednající:                     ředitelem školy Mgr. Pavlem Kantorem

v souladu s NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) oznamuje jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje pověřence pro zveřejnění podle Článku 37 obecného nařízení o ochraně osobních údajů:

Mgr. et Mgr. Bc. Hana Vitásková, e-mail: jablunkov@viavis.cz