Elektronický informační systém školy

Odkaz: VSTUP do elektronického informačního systému

Z důvodu rychlejší a předpokládáme, že i efektivnější komunikace rodičů a žáků se školou zavádíme od školního roku 207/2018 nový školní informační systém. Každý žák i jeho zákonný zástupce získá svůj jedinečný uživatelský účet, na který se bude pomocí vlastního hesla přihlašovat prostřednictvím webových stránek. Budeme od vás potřebovat aktuální emailové adresy, které běžně využíváte, kde vám zašleme heslo pro první přihlášení do systému. Po prvním přihlášení vám doporučujeme změnit heslo. Pokud někdo z rodičů emailovou schránku nevlastní, bude nutné si ji zaregistrovat. Aby byl systém efektivnější je nutné, abyste svým dětem nesdělovali svá přístupová hesla a svůj účet si spravovali sami. Jakoukoliv informaci z vašeho účtu budeme považovat za věrohodnou. S žáky tento proces provedeme ve škole, přičemž využijeme jejich školních emailových adres. Je možné používat i mobilní aplikaci, pokud jste vlastníky smart telefonu s operačním systémem Android nebo iOS, což doporučujeme. Stačí zadat do vyhledávače klíčové slovo „edupage“ a aplikaci stáhnout. Přihlášení je obdobné, pouze dopíšete do volného řádku „jablunkov“. Celý systém po přihlášení vám nabízí i možnost nápovědy, kde můžete najít různá doporučení. Věříme, že se s novým systémem brzy všichni  seznámíte  a bude nám všem sloužit ku prospěchu věci.

Ze začátku budeme zatím využívat tyto moduly:

  • Elektronická žákovská knížka – nahrazuje klasickou tištěnou verzi pro žáky 4. – 9. ročníku. Zde najdete známky z jednotlivých předmětů, pochvaly či pokárání. Jednotlivé známky a výchovná opatření bude nutné elektronicky podepsat.
  • Elektronická omluvenka – zde budete omlouvat absenci dítěte ve vyučování. Plně nahrazuje písemnou omluvenku s podpisem. Rodiče si mohou kontrolovat docházku dítěte; ihned zjistíte, že dítě chybí.

Manuál absence žáka pro rodiče

  • Elektronická zpráva – podoba emailové zprávy, informace, které se budou týkat školní docházky vašeho dítěte, př. projektové dny, školní akce, nová známka, aj. Pokud budete chtít napsat zprávu učiteli, řediteli, …, využívejte tohoto systému. Dočkáte se nejrychlejší odezvy.
  • Elektronická třídní kniha – můžete zjistit náplň výuky v předmětech.
  • Rozvrh hodin – zjistíte aktuální rozvrhy a zároveň suplování za chybějící učitele.
  • Domácí úkoly – funguje jako zápisníček DÚ, informuje o vloženém DÚ jak žáky, tak i rodiče.

Samotný systém spustíme po zavedení emailových adres od pondělí 11. 9. 2017. V případě vašeho zájmu jsme ochotni nabídnout jednoduchá školení, jak se systémem pracovat.