Projekt je zaměřen na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy formou vytváření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a následného vyhodnocení a nákupu vybavení do školní dílny. Dále projekt podporuje individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností žáků a učitelů v
anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu – kombinovaná výuka cizího jazyka formou webové aplikace a konzultace s lektorem cizího jazyka pomocí vzdáleného přístupu (skype). Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

Žadatel projektu: Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace
Název projektu: Technika a jazyky v ICT na ZŠ Jablunkov
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa programu: Počáteční vzdělávání
Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.1313
Rozpočet projektu celkem: 643 188 Kč     (85% ESF a 15% státní rozpočet ČR)