Informace k zahájení nového školního roku 2015/2016, 26. 8. 2015

Vážení rodiče, milí žáci,
prázdniny opět uplynuly jako voda a je čas zahájit školní docházku v novém školním roce. Všichni žáci kromě našich malých prvňáčků nastupují v úterý 1. 9. 2015 v 7.50 hod a začínají výuku společně se svými třídními učiteli ve svých třídách. Tento den jídelna pro žáky nevaří oběd a ukončení vyučování bude v 9.30 hod. Pouze žáky 6. ročníku čeká v 10.00 hod v jídelně seznámení s kolektivem učitelů 2. stupně.
Pro naše žáky 1. ročníku a jejich rodiče je připraveno slavnostní zahájení školní docházky ve školní jídelně v 8.00 hod, kde budou žáci rozděleni do nových 1. tříd. Po rozdělení si třídní učitelé odvedou žáky a rodiče do kmenových tříd. Další informace o průběhu vyučování v následujících dnech poskytnou třídní učitelé.

Důležité upozornění:
Z důvodu probíhající výstavby dopravního hřiště před budovou školy je pohyb osob ve školním areálu omezen. Hlavní brána od řeky Olše bude po dobu prací uzavřena a využívá se pouze jedna vstupní brána naproti vchodu do tělocvičen. Komunikace směrem ke škole je vyznačena oplocením a vstup na staveniště je přísně zakázán. Vchody do budovy školy lze využít neomezeně. Připomínáme, že budova školy se otevírá dle školního řádu v 7.30 hod. Z důvodu bezpečnosti všech osob se zbytečně nezdržujte poblíž staveniště. Děkujeme za pochopení a přejeme všem úspěšný start do nového školního roku.