Vánoční koncert 2023

Naši žáci a zaměstnanci školy vás srdečně zvou na tradiční vánoční koncert, který se uskuteční ve čtvrtek 21. 12. 2023 v 15.30 hod ve vestibulu školy budovy 2. stupně ZŠ.

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhlašuji z organizačních důvodů ředitelské volno v těchto dnech:

29. 09. 2023

Během ředitelského volna je provoz školní družiny přerušen.

Mgr. Pavel Kantor, ředitel školy

Informace k zahájení školního roku 2023/2024

Vážení rodiče, milí žáci,

letní prázdniny se kvapem blíží ke svému konci a nový školní rok všichni vyhlížíme s očekáváním, abychom nový školní rok společně zvládli. Jelikož se nám velmi osvědčilo pravidlo omezení vstupu zákonných zástupců do společných prostor školy, zejména šaten před vyučování, chtěli jsme vás požádat o respektování tohoto omezení jak z důvodu hygienických pravidel, tak i z důvodu vedení žáků k samostatnosti při převlékání. Menší děti jsou šikovné a velmi rychle si přivykly na samostatnost při převlékání. Pokud si budete potřebovat vyřídit záležitosti na sekretariátu školy anebo s pedagogy, zvoňte u hlavních vchodů obou pavilonů, kde vás pověření zaměstnanci po uvedení důvodu vpustí do školy. Z důvodu zjednodušení organizace návštěv ve škole žádáme zákonné zástupce, aby si schůzky s pedagogy domlouvali dopředu telefonicky nebo prostřednictvím informačního systému školy Edupage. Děkuji za pochopení.

Organizace nového školního roku – najdete v menu.

Žáci 2. – 9. ročníku a speciálních tříd – 4. 9. 2023

Vyučování pro žáky 2. – 9. ročníku a žáky speciálních tříd začíná v pondělí 4. září 2023 v 7.50 hod. Škola se otevírá v 7.30 hod a žáci budou vcházet do budovy školy určenými vchody do šaten. Žáky 6. ročníku budou očekávat jejich třídní učitelé před školou, kde si žáky rozdělí dle tříd a přiřadí jim šatní skříňky. Vyučování žáků na 1. i 2. stupni bude ukončeno v 11.30 hod.

Žáci 1. ročníku a přípravné třídy – 4. 9. 2023

Rodiče s prvňáčky a dětmi z přípravné třídy budeme očekávat v 8.00 hod. Vstupovat můžete hlavním vchodem do pavilonu 2. stupně a poté vás budeme očekávat ve školní jídelně. Tam proběhne slavnostní přivítání dětí školy a přípravné třídy. Po skončení slavnostního zahájení školního roku vás zavedou třídní učitelky do kmenových učeben. Tam vám budou předány důležité informace k dalšímu průběhu vyučování. Předpokládaný konec vyučování bude v 10.00 hod.

Školní družina

4. září 2023 proběhnou rovněž zápisy do školní družiny na školní rok 2023/2024. Dítě můžete zapsat od 7.30 hod do 12.00 hod ve vestibulu pavilonu E – budova 1. stupně (viz směrové tabulky). Školní družina bude v provozu od 5. září 2023, včetně ranní družiny dle vnitřního řádu ŠD, tzn. od 6.00 hod do 17.00 hod. Školní družinu mohou rovněž využívat i děti z přípravné třídy. O pravidlech vyzvedávání dětí ze školní družiny budete informováni u zápisu.

Školní jídelna

4. 9. 2023 máte možnost si zajistit přihlášení dětí ke školnímu stravování v jídelně. Paní ředitelka Jakus (nově od 1. 9. 2023, momentálně je vedením školní jídelny pověřena p. Macoszková) vám doporučuje využít poslední srpnový týden k zajištění stravování nových žáků v jídelně. Rodiče dětí přípravné třídy mají zajištěny svačinky dle ceníku školní jídelny. K zápisu dětí ke školnímu stravování využívejte vchod do školní jídelny – ze zadní časti školního areálu. Jiným vchodem není možné do budovy školy vstupovat. Stravování žáků ve školní jídelně bude zahájeno od 5. září 2023. Další informace na webu: http://jidelnajablunkov.cz/.

Vyučování 5. – 7. 9. 2023

Téma: Třídnické práce, projekt třídní řád, projektový den (7. 9. 2023)

Přípravná třída – 7,50 – 11,00 hod, následuje oběd, školní družina (8,30 hod – svačina)

1. roč. – 7,50 – 11,00 hod, následuje oběd, školní družina

2. – 5. roč. – 7,50 – 11,30 hod, následuje oběd, školní družina

Speciální třídy – 7,50 – 11,30, následuje oběd, školní družina

6. a 7. ročník: 7,50 – 12,30 hod, následuje oběd, 8. a 9. ročník: 7,50 – 12,15 hod, následuje oběd

Od pátku 8. 9. 2023 – výuka podle rozvrhu, který najdete v odkazu elektronický informační systém, který průběžně sledujte po celou dobu školního roku.

Přejeme všem úspěšný vstup do nového školního roku.

Mgr. Pavel Kantor, ředitel

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhlašuji z organizačních důvodů ředitelské volno v těchto dnech:

30. 6. 2023

Během ředitelského volna je provoz školní družiny přerušen.

Mgr. Pavel Kantor, ředitel školy

Oznámení o přijetí žáků k povinné školní docházce školního roku 2023/2024

Níže najdete odkaz na zveřejnění seznamu žáků, kteří byli přijati do 1. ročníku ZŠ školního roku 2023/2024. Rozdělení žáků do tříd včetně přidělení třídního učitele zveřejníme od 26. 6. 2023. Přijetí dětí do přípravné třídy ZŠ včetně rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky je řešeno individuálně se zákonnými zástupci.

AKCE KUŘE 2023 – 3. 4. – 10. 4. 2023

A je to opět tady! Naše škola se opět zapojuje do celorepublikové sbírky Nadace rozvoje občanské společnosti Pomozte dětem.

Peníze ze sbírky jsou určené pro děti a mladé lidi, kteří

  • nemají více než 18 let,
  • nemají rodinu, žijí v dětských domovech,
  • žijí v náhradních rodinách, vesničkách SOS,
  • jsou týráni a zneužíváni,
  • jsou vozíčkáři, nevidomí, tělesně i duševně postiženi.

Letos pořádá naše škola sbírku po šestnácté a celkem jste dosud darovali a my jsme vybrali 591 048 Kč. Loni z této částky získal na pomůcky a rehabilitaci 40 000 Kč Štefánek z Jablunkova.

Pokud letos vybereme podobně vysokou částku jako loni, přispějeme na kompenzační pomůcky Adámkovi, žákovi naší školy. Každá koruna pomáhá!!!!!

AKCE KUŘE 2023 ZŠ JABLUNKOV

Hlasování – LOGO – nová školní kolekce

Do školy přichází nová školní kolekce oblečení a jste to právě Vy, kdo rozhodne o její podobě! Hlasujte do 22.3.2023 o tom, který ze tří motivů se Vám líbí nejvíce. Vítězný motiv potom použijeme na vytvoření celé kolekce, kde najdete nejen mikiny a trička, ale i tepláky, batohy, čepice a další kousky.

Odkaz na hlasování: https://schoolsunited.cz/hlasovani/483c7ecd

Logo_nová školní kolekce_ZŠ Jablunkov

Oznámení o konání zápisu do 1. ročníku ZŠ pro žáky s českým občanstvím, děti cizinců s trvalým pobytem v ČR, děti z Ukrajiny a dětí ke vzdělávání v přípravné třídě ZŠ od 1. 9. 2023

Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace oznamuje konání zápisu dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024 dle § 36 odst. 4 školského zákona, které bude probíhat v období od 1. dubna až do 30. dubna 2023.

Prezenční konání zápisu k povinné školní docházce pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017, bude ve dnech 19. dubna a 20. dubna 2023 od 13.00 hod do 16.00 hod v budově 1. stupně ZŠ (pavilon E). V tyto dny zároveň proběhne zápis pro ukrajinské děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, pro děti s odkladem povinné školní docházky nebo děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání ke vzdělávání v přípravné třídě ZŠ. Děti, které měly v loňském roce odklad, se musí také dostavit k zápisu.

Další důležité informace najdete v příloze níže: