Důležité sdělení ředitele školy
Vážení rodiče, milí žáci,
z rozhodnutí Vlády ČR se zakazují od 10. 3. 2020 od 18.00 hod všechny sportovní, kulturní, náboženské i umělecké akce s účastí nad 100 osob. Zároveň Vláda ČR uzavřela i všechny základní školy. Zatím není jasné po jakou dobu. Tzn., že od 11. 3. 2020 je provoz základní školy včetně přípravné třídy a školní družiny přerušen. Rovněž se ruší do odvolání všechny školní akce pořádané školou a ŠD, a ruší se i pronájmy veškerých prostor školy a ŠD (jedná se hlavně o tělocvičny a hřiště). Náhradní provoz škol a školských zařízení se po dobu epidemie neposkytuje. V současné době vedení školy připravuje náhradní možnost vzdělávání žáků on-line formou. Prosím sledujte informační zprávy, jejichž prostřednictvím vám budeme předávat důležité informace. Děkuji za součinnost. Pavel Kantor, ředitel školy