Vážení rodiče, Moravskoslezský kraj určil naši školu v době uzavření tříd 1. stupně ZŠ jako školu a školské zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí. Jedná se o děti ve věku od 3 – do 10 let. Děti budou po dobu péče ve škole zařazeni do on-line výuky nebo budou ve skupinkách pod dohledem pedagogických pracovníků. Během tohoto období je poskytnuta tento žákům strava zdarma ve školní jídelně (oběd). Časový rozsah péče je určen v pracovní dny od 4. 1. 2021 do 11. 4. 2021 od 6.00 hod do 18.00 hod. Přehled vybraných profesí najdete v příloze usnesení MSK. V případě zájmu využití péče vyplňte níže přiložený formulář a zašlete emailem na adresu administrativa@zsjablunkov.cz, případně kontaktujte p. Pavlu Pyszkovou na tel. 558 340 079.