Vážení rodiče, milí žáci,

již se nám uzavírá čas letních prázdnin, tzn., že nový školní rok (organizaci najdete v menu) klepe na dveře. Další období vyučování začíná v pondělí 2. září 2019 v 7.50 hod. Škola se otevírá v 7.30 hod, jak je již naší tradicí.
Rodiče s prvňáčky a dětmi z přípravné třídy vstupují do školy hlavním vchodem, který bude otevřený. Ostatní žáci určenými vchody do šaten. Naše prvňáčky s rodiči a děti z přípravné třídy s rodiči budeme očekávat ve školní jídelně v přízemí budovy a slavnostní přivítání zahájíme v 8.00 hod. Po ukončení slavnostního přivítání v jídelně odcházejí děti z přípravné třídy a prvňáci v doprovodu rodičů a třídního učitele do kmenových tříd. Ukončení výuky žáků 1. stupně a dětí přípravné třídy bude v pondělí 2. 9. 2019 v 9.30 hod a žáci odcházejí v doprovodu rodičů domů, jelikož školní jídelna ani školní družina nejsou 1. školní den v provozu. Během 1. školního dne si rodiče mohou zajistit přihlášení dětí do školní družiny a ke školnímu stravování v jídelně. Pokud máte možnost, využijte poslední srpnový týden k zajištění stravování vašich dětí v jídelně. Od úterý 3. 9. 2019 bude školní družina v provozu dle upraveného vnitřního řádu ŠD, tzn. od 6.00 hod do 17.00 hod. Školní družina bude k dispozici i pro děti z přípravné třídy. Další informace pro žáky 1. stupně a speciálních tříd k vyučování od úterý 3. 9. do pátku 6. 9. 2019:

Třídnické práce, projekt třídní řád, seznámení s elektronickým informačním systémem školy (4. ročník)

Přípravná třída – 7,50 – 11,00 hod, oběd, školní družina (8,30 hod – svačina)

1.roč. – 7,50 – 11,00 hod, následuje oběd, školní družina

2. – 5. roč. – 7,50 – 11,30 hod, následuje oběd, školní družina

Speciální třídy – 7,50 – 11,30, následuje oběd, školní družina

Od 9. 9. 2019 – výuka podle rozvrhu, který najdete v odkazu elektronický informační systém.

Žáci 2. stupně v pondělí 2. 9. 2019 zahajují výuku rovněž v 7.50 hod. Výuka bude ukončena v 9.30 hod s výjimkou žáků 6. ročníku, kteří zůstávají ve škole do 10.30 hod z důvodu seznámení s učiteli 2. stupně a pravidly chování ve školní jídelně. Ráno budou čekat naše nové šesťáky v šatně jejich třídní učitelé a odvedou je do tříd. Další informace pro žáky 2. stupně:

Třídnické práce, projekt třídní řád, sportovní den, bowling se SRPŠ, seznámení s elektronickým informačním systémem školy

3. 9. – 6. 9. 2019:         6. a 7. ročník: 7,50 – 12,20 hod, následuje oběd
8. a 9. ročník: 7,50 – 12,10 hod, následuje oběd

Od 9. 9. 2019 – výuka podle rozvrhu, který najdete v odkazu elektronický informační systém.

Přejeme všem úspěšný vstup do nového školního roku.