Vážení rodiče, milí žáci,

čas letních prázdnin se kvapem blíží ke svému konci a nový školní rok všichni vyhlížíme s přáním, abychom školní docházku našich dětí a žáků společně zvládli i v letošním školním roce. Jelikož se nám velmi osvědčilo pravidlo omezení vstupu zákonných zástupců do společných prostor školy, zejména šaten před vyučování, chtěli jsme vás požádat o respektování tohoto omezení jak z důvodu hygienických pravidel, tak i z důvodu vedení žáků k samostatnosti při převlékání. Pokud si budete potřebovat vyřídit záležitosti na sekretariátu školy anebo s pedagogy, zvoňte u hlavních vchodů obou pavilonů, kde vás pověření zaměstnanci po uvedení důvodu vpustí do školy. Z důvodu zjednodušení organizace návštěv ve škole žádáme zákonné zástupce, aby si schůzky s pedagogy domlouvali dopředu telefonicky nebo prostřednictvím informačního systému školy Edupage. Děkuji za pochopení.

Organizace nového školního roku – nejdete v menu.

Žáci 2. – 9. ročníku a speciálních tříd – 1. 9. 2022

Vyučování pro žáky 2. – 9. ročníku a žáky speciálních tříd začíná ve čtvrtek 1. září 2022 v 7.50 hod. Škola se otevírá v 7.30 hod a žáci budou vcházet do budovy školy určenými vchody do šaten. Žáky 6. ročníku budou očekávat jejich třídní učitelé před školou, kde si žáky rozdělí dle tříd a přiřadí jim šatní skříňky. Vyučování žáků na 1. stupni bude ukončeno v 11.30 hod a na 2. stupni ve 11.30 hod.

Žáci 1. ročníku a přípravné třídy – 1. 9. 2022

Rodiče s prvňáčky a dětmi z přípravné třídy budeme očekávat v 8.00 hod. Vstupovat můžete hlavním vchodem do pavilonu 2. stupně a poté vás budeme očekávat ve školní jídelně. Tam proběhne slavnostní přivítání dětí školy a přípravné třídy. Po skončení slavnostního zahájení školního roku vás zavedou třídní učitelky do kmenových učeben. Tam vám budou předány důležité informace k dalšímu průběhu vyučování. Předpokládaný konec vyučování bude v 10.00 hod.

Školní družina

1. září 2022 proběhnou rovněž zápisy do školní družiny na školní rok 2022/2023. Dítě můžete zapsat od 7.30 hod do 12.00 hod ve vestibulu pavilonu E – budova 1. stupně (viz směrové tabulky). Školní družina bude v provozu od 2. září 2022, včetně ranní družiny dle vnitřního řádu ŠD, tzn. od 6.00 hod do 17.00 hod. Školní družinu mohou rovněž využívat i děti z přípravné třídy. O pravidlech vyzvedávání dětí ze školní družiny budete informováni u zápisu.

Školní jídelna

1. 9. 2022 máte možnost si zajistit přihlášení dětí ke školnímu stravování v jídelně. Paní ředitelka Lancová vám doporučuje využít poslední srpnový týden k zajištění stravování nových žáků v jídelně. Rodiče dětí přípravné třídy si mohou zajistit i svačinky dle ceníku školní jídelny. K zápisu dětí ke školnímu stravování využívejte vchod do školní jídelny – ze zadní časti školního areálu. Jiným vchodem není možné do budovy školy vstupovat. Stravování žáků ve školní jídelně bude zahájeno od 2. září 2022.

Vyučování 2. – 6. 9. 2022

Téma: Třídnické práce, projekt třídní řád

Přípravná třída – 7,50 – 11,00 hod, následuje oběd, školní družina (8,30 hod – svačina)

1. roč. – 7,50 – 11,00 hod, následuje oběd, školní družina

2. – 5. roč. – 7,50 – 11,30 hod, následuje oběd, školní družina

Speciální třídy – 7,50 – 11,30, následuje oběd, školní družina

6. a 7. ročník: 7,50 – 12,30 hod, následuje oběd, 8. a 9. ročník: 7,50 – 12,15 hod, následuje oběd

Od středy 7. 9. 2022 – výuka podle rozvrhu, který najdete v odkazu elektronický informační systém, který průběžně sledujte po celou dobu školního roku.

Přejeme všem úspěšný vstup do nového školního roku.

Mgr. Pavel Kantor, ředitel