Vážení rodiče, milí žáci, zveřejňujeme informace k závěrečnému hodnocení výsledků vzdělávaní žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020, které se řídí novou vyhláškou č. 211/2020 Sb. (ke stažení níže). Rovněž zveřejňujeme závazný doporučený postup k závěrečnému hodnocení výsledků vzdělávání žáků, který vychází z metodiky MŠMT ČR – „POSTUP PŘI HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“.