Vážení rodiče, milí žáci, v níže uvedených dokumentech najdete podrobné informace o možnosti přihlásit se ke vzdělávacím aktivitám k přijímacím zkouškám na střední školy. Je nutné, abyste se s níže uvedenými dokumenty seznámili a přihlásili své dítě prostřednictvím odkazu na přihlášku.