Od 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021 Vláda ČR omezuje provoz základní školy a školní družiny podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole a zájmovém vzdělávání ve školní družině.