Vážení rodiče, dne 5. 10. 2021 od 7.00 hod do 17.30 hod v budově Základní školy Jablunkov, Lesní 190, p.o. (pavilon B – přízemí) se uskuteční volby členů do Školské rady, v nichž určíte 2 zástupce ze strany zákonných zástupců žáků školy. Mandát členů Školské rady trvá 3 roky. V tento den rovněž organizujeme 1. třídní schůzky v tomto školním roce od 15.00 hod. Těšíme se na vaši účast. Níže najdete v přílohách kandidáty voleb včetně informace o přípravném výboru voleb.