Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace oznamuje konání zápisu dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025 dle § 36 odst. 4 školského zákona, které bude probíhat v období od 1. dubna až do 30. dubna 2024.

Prezenční konání zápisu k povinné školní docházce pro děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018, bude ve dnech 10. dubna a 11. dubna 2024 od 13.00 hod do 16.00 hod v budově 1. stupně ZŠ (pavilon E, 2. patro). V tyto dny zároveň proběhne zápis pro ukrajinské děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, pro děti s odkladem povinné školní docházky nebo děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání ke vzdělávání v přípravné třídě ZŠ. Dětem, které měly v loňském roce odklad, doporučujeme dostavit se k prezenčnímu zápisu.

Další důležité informace najdete v příloze níže: