Níže najdete odkaz na zveřejnění seznamu žáků, kteří byli přijati do 1. ročníku ZŠ školního roku 2021/2022. Rozdělení žáků do tříd včetně přidělení třídního učitele zveřejníme od 21. 6. 2021. Přijetí dětí do přípravné třídy ZŠ je řešeno individuálně se zákonnými zástupci.